Boligprisene i Oslo fortsetter å stige

I Oslo steg prisene med 2% i april. Hovedstaden har hatt en boligprisøkning på 10,5 % det siste året.

Onsdag la Eiendom Norge ut sin månedlige prisstatistikk for Norge. Boligprisene har utviklet seg sterkt over hele landet, men størst økning er det Oslo som har.
-Boligmarkedet i Oslo er for tiden meget godt når man ser det fra selgers side, men bærer preg av noe ubalanse. Det er for få boliger til salgs for å kunne dekke etterspørselen. Mange boligeiere setter ikke i gang prosessen før eget kjøp er i havn og vi har derfor et stadig etterslep, sier partner og eiendomsmegler for Schala & Partners, Vidar Tangstad.
Tall fra Eiendom Norge viser at korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned som er 5,8 prosent høyere enn for et år siden. Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Prisene på boliger solgt gjennom finn.no i april 2016 var 1,4 prosent høyere enn forrige måned.

Boligstatistikk april_02.pdf

 

Annonsere med høyere prisantydning

-Slik markedet fungerer nå må vi innse at prisene har steget, ta dette til følge og annonsere med høyere prisantydninger. Dette er en vanskelig øvelse å gjennomføre, for i det øyeblikket man priser for høyt vil interessentene flytte seg over til andre objekter, selv om salgsprisen ville blitt den samme etter budrunde. Dessverre opplever vi i stor grad at interessenter beveger seg i flokk, de sikter seg mot boliger som er lavt priset for så å kalkulere med budrunde. Dette er et merkelig fenomen og vi meglere må justere trenden med å øke prisantydningene i takst med prisstigningen.

-Markedet kjennetegnes først og fremst med at det er ubalanse i prissettingen av boligene som kommer for salg, sier Vidar. 

Schala & Partners har nådd sin målsetning om å ikke ha priser som slutter med “90”, som 3.990.000 kroner,  de setter likeså godt prisantydning på 4.000.000 kroner. – Det er et lite steg for oss, men et stort steg på vegne av interessentene våre, forteller Vidar.Prisantydningen må løftes opp, høyere prisantydning vil gi færre på visning men resultatet (salgsprisen) blir den samme likevel så lenge alle meglere tar i et tak og gjennomfører en korrigering i tråd med markedet.

Tredeling av boligmarkedet

Det er en sterk vekst i Oslo og omkringliggende byer som Drammen, Hamar, Tønsberg og Sarpsborg. Mens det er en mer moderat prisutvikling i byer som Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Ser man på Stavanger og Sandnes opplever man strake motsetninger. Stavanger er det eneste området med negativ prisutvikling i april med en nedgang på 0,1 prosent.
– De regionale forskjellene med Oslo og Stavanger som ytterpunkter som vi har observert et drøyt år, fortsetter å forsterke seg, og den sterke prisutviklingen i Oslo-området gir grunn til bekymring. Vi oppfordrer Oslo og de omliggende kommunene til å ha boligbygging øverst på dagsorden. Det er behov for fortgang i reguleringsprosessene for å få økt tilbudssiden, sier Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer.
Se rapport av boligprisstatistikken på Eiendom Norge.
Ta kontakt med Vidar Tangstad om du trenger hjelp med din bolig.
vidar tangstad