Gjør om loft og kjeller til boligareal

På grunn av nye regler er det nå enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men det er noen ting du bør passe på!

Fra 1. januar 2016 kom det nye regler om hvordan man kan gjøre om ubenyttede rom til boligrom. Det er endring fra såkalt tilleggsdel til hoveddel som har blitt enklere. Med tilleggsdel tenker man på boder, ubebygde loftsrom og oppbevaringsrom. Rommene man vil endre må ligge inntil eksisterende oppholdsrom, det vil si at rommene må dele vegg, tak eller gulv. Boligen må være fra før 1.juli 2011, det vil si at det må være søkt om byggetillatelse før denne datoen

Husk søknad!

Selv om det har blitt enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller som oppholdsrom må man fremdeles søke kommunen. Du kan søke selv eller få et ansvarlig foretak til å søke for deg. Søker du selv, er det du som må passe på at alt går riktig for seg, og at tekniske krav blir fulgt.

Hva blir enklere?

Når du skal gjøre om bod til soverom, kjøkken eller annet oppholdsrom må du passe på at alle relevante tekniske krav blir ivaretatt. Når du gjør om rom i bolig fra før 1. juli 2011 blir noen krav lempet:

  • Takhøyden kan være ned til to meter
  • Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu.
  • Det stilles ikke krav til utsyn fra vinduet
  • Du bestemmer selv hvor mye bodplass du vil ha
  • Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye isolasjon rommet trenger
  • Rommet kan luftes med ventil og vindu hvis uteluften er god nok
  • Det er ikke krav om at rommet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne
  • Det er ikke krav til radonsperre og radonbrønn. Hvis du får for mye radon i rommet kan du løse dette med andre egnede tiltak

Dette er som før

Selv om noen krav blir enklere, må man fremdeles passe på at alt av de tekniske kravene blir fulgt.  De viktigste kravene skal sikre at det nye rommet ikke skal være farlig å bo og oppholde seg i.
Noen eksempler på krav du må passe på og som ikke er endret er kravet om brannsikkerhet og krav om at bærekonstruksjonene må være sikre. Dette gjelder særlig loft som har vært oppholdsrom før. Det er krav om at du må bygge så det ikke blir fukt, mugg og råte i rommet, noe som er spesielt viktig hvis du bygger i kjeller. Et annet krav er at rommet må være godt nok isolert og ventiler slik at det blir et behagelig inneklima uten støy. Det er anbefalt at oppholdsrom kan holde temperatur på minst 19 grader i løpet av vinteren.
 
Kilder: nef.no og dibk.no