Sterk prisutvikling på Østlandet

Boligprisene utviklet seg sterkt på Østlandet i juni og svakere i resten av landet.

Størst oppgang hadde Oslo og Asker med henholdsvis 1,3 og 1,1 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 13,4 og 11,5 prosent, viser tall fra Eiendom Norge tirsdag formiddag.

Jeg ble ikke overrasket over at markedet var like hett, siden jeg selv hadde bemerkelsesverdig mye aktivitet på objektene mine, og unormalt mye forsøk på kupping (noe jeg fraråder kjøperne generelt å tillate), sier Eiendomsmegler i Schala & Partners Anders Sveen.

De fleste juni-månedene de siste 10 årene har hatt boligprisfall, men ikke i år. Boligprisene steg med 0,2 prosent i juni 2016. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 7,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.
 

utvalgte byer

Kilde: Eiendom Norge.

Det ble solgt 9674 bruktboliger i juni, en nedgang på 6,9 prosent mot juni i fjor. Ved utgangen av måneden lå det 12.046 boliger til salgs, også færre enn for ett år siden.  Men for landet under ett er det kun i 2015 at det er omsatt flere boliger enn i årets juni.  Gjennomsnittlig salgstid lå på 30 dager, i tråd med i fjor, men det er her forskjellene kommer tydelig frem. I Oslo tok det gjennomsnittlig 13 dager å få solgt en bolig, mens det i Stavanger tok det hele 69 dager i snitt. 
Jeg sitter med følelsen at vi i Oslo akkurat nå har et marked som gjør det mulig å selge boliger utenfor markedet og enda raskere enn det tallene viser, sier Sveen.
Det handler egentlig oftest bare om å ha tålmodigheten til å legge leiligheten ut på nett og se hva en budrunde kan lande på. Sveen er  overrasket over nedgang i ledigheten. Det, sammen med lav rente og kanontillit fra markedet til fortsatt vekst, gjør at kjøperne tidvis blir ekstra hissige på grøten fremover, forteller han.
topp 10 omsetningstid

Topp 10: Omsetningstid i byer og fylker. Kilde: Eiendom Norge.

Forventninger fremover

I Oslo har det vært få boliger i hele år, mens etterspørselen har vært like høy som vanlig noe som har gitt et svært sterkt prispress. Dermed sendes tolvmånedersveksten ytterligere opp. Den er nå på stupbratte 13,4 prosent.

” Når det gjelder salg i juli er jeg i utgangspunktet nå i den tro at du uansett gjør et godt salg. Men har du en 1-2 roms syntes jeg det er verdt å vente til studentene gjør sitt fulle inntog på markedet i slutten av juli/starten av august. Samme gjelder hus og rekkehus, der aktuelle familier kan være utenlands eller på hytta akkurat nå de neste ukene” sier Sveen.

Revidert prognose for 2016

Eiendom Norge la i desember frem en prognose for 2016 på 3-5 prosent prisstigning. Gjennomsnittlig boligpris så langt i år er 5,5 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i 2015. Prisutviklingen i første halvår har vært sterkere enn ventet. Eiendom Norge reviderer derfor sine prognoser opp, og vi anslår nå at gjennomsnittsprisen i 2016 vil ende 7-8 prosent høyere enn for 2015.
-Vi begrunnet prognosen fra desember med at året startet med en liten tilbudsside, spesielt i Østlands-området, som ville gi en prisvekst i 2016. Selv om dette har slått til så har vi undervurdert kraften i den lave tilbudssiden i kombinasjon med historisk lave renter. Vi venter at tredelingen i det norske boligmarkedet vil forsterke seg ytterligere. Oslo og Østlandet får ytterligere prisvekst, mens veksten blir mer moderat i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. I Stavanger venter vi at boligprisene vil fortsette å falle noe, men med en mer moderat takt. Tilbudssiden i Stavanger er fortsatt stor, men fallende. Det er vesentlig færre boliger til salgs i dag enn for noen måneder siden, sier Dreyer.
 
Ta kontakt med Anders om du trenger hjelp med din bolig.

Anders Sveen
Last ned statistikken her