Boligprisene steg med 2,7 % i august

Boligprisene steg med 2,7 prosent i Oslo i august.

August måned er kjent for økning i boligprisene, og det er intet unntak i år. Tall for august fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no viser at boligprisene har steget nominelt med 2,8 prosent fra juli til august. Justert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 1,1 prosent fra forrige måned.
“Etter en veldig sterk Juli måned var det høye forventninger til markedet i august, men at prisveksten skulle være den høyeste på 10 år hadde jeg ikke forventet” forteller eiendomsmeglerfullmektig i Schala & Partners Andreas Ulfsrud.

Siden august 2015 har boligprisene i Oslo nå steget med 16,3%, og gir, til tross for et relativt stort “august slipp” av leiligheter (sett mot resten av året), en klar henvisning til fortsatt boligmangel, og en tydelig pekepinn på at husholdningene ikke er bekymret for noen umiddelbar/betydelig renteøkning.

Kilde: Eiendom Norge
Det tok i gjennomsnitt 37 dager å selge en bolig i august mot 33 dager i august 2015. Av de største byene var det kortest salgstid i Oslo og Bodø der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 14 og 17 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Kristiansand og Stavanger med henholdsvis 66 og 100 dager.

Prisene har steget med 51,2 prosent de siste fem årene

I Oslo har boligprisene steget med 16,3 prosent det siste året, og hele 51,2 prosent de siste fem årene. De siste ti årene har de steget med 86,94 prosent i hovedstaden.

September og resten av 2016 vil fortsette med samme omsetningshastighet og pris som vi har opplevd siden påske.

“Tegnene for at Norges Bank setter ned styringsrenten begynner riktignok å svinne, og de færreste tror på noen ny rentenedgang i september. Dels fordi sentralbanken ikke har klart å stimulere utlånsrenten i den grad de først ønsket, men også i frykt for betydelig økt gjeld i husholdninger.” sier Ulfsrud.
tabell 1

Boligkrise?

Jeg er ikke glad i å bruke ordet krise, men det er en tydelig boligmangel i sentrale Oslo. Det sier mye om markedet når prosjekter som ikke står ferdig før i 2018 selger 90% av leilighetene på én uke. Antallet boliger for salg er 40% færre en tilsvarende måned i fjor. Deler av grunnen til problemet ligger i at de fleste nå ønsker å kjøpe før de selger, noe som sørger for at markedet aldri løsner.
 
 
Kilde: Eiendom Norge.