PROGNOSE FOR 2017

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2017 er en oppgang på 9-11 prosent.

Den nasjonale prognosen baserer seg på gjennomsnittlige priser i 2017 sammenlignet med gjennomsnittlige priser i 2016.
Nytt for 2017 er at Eiendom Norge i år også setter prognose for 12 måneders veksten (januar-desember) i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
Fortsatt prisvekst
– Vi forventer en sterk prisvekst de første månedene i 2017, mens markedet utover året vil følge en mer normal utvikling med utflating i prisutviklingen i sommermånedene og en mindre prisnedgang på slutten av året. Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
Eiendom Norge begrunner prognosen for 2017 med at vi starter året med historisk få boliger for salg, spesielt på Østlandsområdet. Det legges til grunn at tilbudssiden vil normalisere seg i større deler av landet, noe som vil dempe prisveksten. Hovedårsaken til økningen er at mange boligprosjekter i de store byene forventes ferdigstilt i løpet av året.
Prognoser for de store byene
I 2017 forventer Eiendom Norge at de regionale forskjellene i boligprisutviklingen vil bli stadig mindre utover i året. Våre prognoser for 12 måneders veksten for de store byene er:
Oslo: 10-12 prosent
Bergen: 4-6 prosent
Trondheim: 4-6 prosent
Stavanger 1-3 prosent
 
Kilde: Eiendom Norge