BOLIGPRISENE STEG MED 0,9 PROSENT I OSLO I DESEMBER

Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i desember 2016. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,1 prosent fra forrige måned. Sterkest prisutvikling var det i Oslo og Moss med en oppgang på 0,9 prosent.

Det er Eiendom Norge som presenterer boligprisstatistikken, i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi. Boligprisene er 12,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Boligprisene steg i gjennomsnitt med 8,3 prosent fra 2015 til 2016.
– Boligprisveksten sist måned er den sterkeste desember-måneden siden målingen startet i 2003, og prisutviklingen var unormalt sterk over hele landet. Knapt noen områder opplevde prisnedgang, noe som er uvanlig da boligprisene vanligvis synker i desember, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.
Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent.
– Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året. Prisnivået i Oslo er nå betydelig høyere enn i de andre store byene i Norge. Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, avslutter Dreyer.
 
januar-statistikk
Det ble solgt 2.645 bruktboliger sist måned. Det er en nedgang på 11,2 prosent sammenlignet med desember 2015. I 2016 er det solgt 85.449 boliger, noe som er 3,1 prosent færre enn i 2015.
Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2016, mot 54 dager i desember 2015. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig. Av de større byene så tok det lengst tid i Kristiansand med 101 dager.

Forventer en demping av markedet

Eiendom Norges tror at det vil bli en prisoppgang på 9–11 prosent i 2017. Prognosen for tolvmånedersveksten er 6–8 prosent.
– Vi tror at endringen i utlånsforskriften, og høy byggeaktivitet – kommer til å dempe boligmarkedet. Men vi tror at det vil bli en sterk start på året, sier Dreyer.
– Sett året under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig gjennom året. Prisnivået i Oslo er nå betydelig høyere enn i de andre store byene i Norge. Vi forventer imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017, avslutter Dreyer.

Hovedtrekk boligprisene i Oslo i desember:

  • Oppgang på 0,9 prosent
  • Gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter 71 417 kroner.
  • Gjennomsnitt 15 dager å selge en bolig