BOLIGPRISSTATISTIKKEN JANUAR 2017

Boligprisene steg med 2.8 % på landsbasis i januar 2017, mens Oslo fremdeles har den sterkeste prisveksten med en nominell økning på 2.6 %.
Den sesongkorrigerte prisveksten fra desember tilsvarer 0.6% og en differanse fra januar 2016 på 12.4%. Januar ble en sterk måned med vesentlig flere boliger solgt enn på samme tid som i fjor. “Etter mange måneder med svært sterk prisvekst er det normalt at prisutviklingen modererer seg noe, men med en sesongkorrigert prisvekst på 0,6 prosent så er dette likevel som å regne som en sterk boligprisvekst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Med en oppgang av solgte boliger på 9.4% sammenlignet med januar 2016 er det kun i 2015 som det ble solgt flere boliger i januar måned.
– Vi ser en økning i salgsvolumet i alle de store byene, der Stavanger skiller seg ut med 56,4 prosent flere solgte boliger i januar i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.
Forbedringer i boligpristatistikken
Boligprisstatistikken har blitt forbedret siden fjoråret der endringene i boligprisstatistikken vil heve kvaliteten på statistikken ytterligere, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer. De nye tilskuddene til statistikken er flere og mer presise geografiske inndelinger, avvikstabell mellom pris ogprisantydning og “Boliger lagt ut for salg” som erstatter indikatoren “usolgte boliger”.
Den nye indikatoren for 2017 er “lagt ut for salg” fra “utsolgte boliger”. Dreyer mener at denne nye indikatoren vil gi et riktigere bildet av utviklingen av tilbudssiden i boligmarkedet. Antall nye boliger lagt ut for salg i januar viser at oppdragsinngangen er høy (eiendomnorge.no/presse).
I januar 2017 tok det i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i Norge, i sammenligning med januar 2016 i gjennomsnitt 47 dager. I Oslo var gjennomsnittet 15 dager for å selge en bolig.

12 måneders veksten er imidlertid fortsatt høy i mange områder, og fortsatt over 20 prosent i mange bydeler i Oslo og også over 10 prosent i store deler av Østlandsområdet.

-Det er for tidlig å konkludere med at den avtagende 12 måneders veksten vi har i januar er begynnelsen på et trendskifte i boligmarkedet. Vi forventer likevel en svakere utvikling i 2017 sammenlignet med 2016 utover i året, blant annet grunnet den innstrammede boliglånsforskriften som var gjeldende fra 1. januar. Innstramningene har gjort det vanskeligere å få boliglån, noe som vil få en effekt i boligprisene, men fremdeles usikkert i hvor stort omfang, avslutter Dreyer.
Hovedpunktene for Oslo januar 2017:

  • Det tar i gjennomsnitt 15 dager å selge en bolig
  • Boligprisene hadde en nominell økning på 2,6 %
  • 23,1 % endring siste år
  • 58,3 % endring siste 5 årene