DE ULIKE EIERFORMENE

Som førstegangskjøper er det flere ord og uttrykk som kan være forvirrende og nye. Vi i Schala & Partners Eiendomsmegling har satt sammen en liten oversikt over de ulike eierformene du ser på leiligheter, med både fordeler og ulemper.

BORETTSLAGSLEILIGHET/ANDELSLEILIGHET

Ved kjøp av en borettslags- / andelsleilighet blir du andelseier i borettslaget. Totalprisen på leiligheten er kjøpesum + andel fellesgjeld.
I noen borettslag er det tilknyttet forkjøpsrett. Det betyr at andelseiere som allerede bor i gården eller er tilknyttet boligbyggelaget (som f.eks OBOS eller USBL) kan tre inn i det høyeste budet og dermed overta kjøpet. I borettslag ber det vanligvis begrensning på utleie – men ingen dokumentavgift!

SELVEIER

På selveierleiligheter har man såkalt “full råderett” over boligen. Det betyr at man alltid kan leie ut om man ønsker det.
I sameier (selveierleiligheter) kan vanligvis også firma eie boliger og det er ofte en del utleie i selveiergårder. Det er dokumentavgift på 2,5% av kjøpesum på selveierleiligheter (eierseksjoner).

AKSJELEILIGHET

På aksjeleiligheter kjøper du én eller flere aksjer i Aksjelaget og blir dermed medeier / aksjonær i aksjelaget. I praksis driftes aksjelag ganske likt borettslag og som eier har man stemmerett på generalforsamling (årsmøte). Det er som regel begrensninger på utleie i aksjelag (som i borettslag).
Pr i dag er det ikke lov å stifte nye aksjelag, men dette er en velfungerende eierform. I aksjelag tinglyses ikke hjemmelen, i motsetning til andels- og selveierleiligheter.

Vi i Schala & Partners ønsker dere hjertelig velkommen til visning nå til helgen!