BOLIGPRISVEKSTEN AVTAR I STORE DELER AV LANDET

-Fylkesboligprisstatistikken for første kvartal 2017 bekrefter at den sterke boligprisveksten vi har sett mange steder i 2016 er avtagende, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Eiendom Norge slipper i dag fylkesboligprisstatistikken for første kvartal 2017. Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.
-Fylkesrapportene bekrefter forskjellene vi har observert i det norske boligmarkedet i den månedlige boligprisstatistikken både i 2016 og så langt i 2017. Rapportene viser også at flere norske kommuner og mellomstore byer har hatt en meget sterk boligprisutvikling de siste 12 månedene, selv om den nå er noe avtagende, sier Lundesgaard.
I Troms har eksempelvis Harstad en 12 måneders vekst på 11,0 prosent og Bodø på 10,1 prosent. Alta i Finnmark har en 12 måneders vekst på 14,6 prosent.
I Telemark har både Skien og Porsgrunn en 12 måneders vekst på rundt 10 prosent (10,7 og 9,7).
Gjøvik i Oppland har en 12 måneders vekst på 19,1 prosent, mens Ringerike i Buskerud har en vekst 19,2 prosent siste 12 måneder.
– Rapporten for Oslo viser at oppgangen fortsetter i hovedstaden med jevn vekst rundt 4 prosent i alle bydeler i første kvartal. Alle bydeler har en 12 måneders vekst på over 18 prosent, men vi forventer at toppen er nådd her og at vi fremover vil få et mer normalt marked, sier Lundesgaard.
– Rapporten for Rogaland viser at markedet her er på bedringens vei, da flere kommuner har en vekst i første kvartal på over 2 prosent. Karmøy utenfor Haugesund har for eksempel en vekst på 3,3 prosent. I Eigersund ser vi at prisene fortsatt synker (0,2 prosent), så dette er en region vi følger med spenning i tiden fremover, avslutter Lundesgaard.

Om Eiendom Norges Fylkesboligprisstatistikk

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.
Fylkesboligprisstatistikken bygger på samme datagrunnlag som boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i fylkesrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.
Fylkesrapportene med oversikt over boligprisutviklingen i alle norske fylker og de fleste kommuner er nå tilgjengelig for medlemmer og abonnenter på eiendomnorge.no.