HUSK EIERSKIFTEFORSIKRING

Som selger av boligen din har du et stort juridisk ansvar. Ansvaret er der enten du har skyld eller ikke og derfor er det lurt med eierskifteforsikring.

Selger har ansvar for vesentlige feil – uten skyld!

Skal du selge bolig, har du ansvar i fem år etter salget for vesentlige skjulte feil ved boligen. Dette ansvaret er «objektivt», det vil si at du er ansvarlig uten at du trenger å ha skyld i skadene. Avhendingsloven (loven som regulerer salg av boligen) gir boligselgere ansvar hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Disse reglene står i avhendingslovens § 3-9, 2. ledd: «Grunn til å regne med» skal vurderes ut fra «kjøpesummen og forholdene ellers».
Som boligselger kan du med andre ord risikere å få et erstatningskrav flere år etter at du solgte boligen, for feil og mangler du ikke visste om. En eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring du kan kjøpe for å sikre deg selv mot slike krav.

Hvorfor eierskifteforsikring? 

Som selger er du pliktig til å gi alle opplysninger, men selv om du har gjort dette kan det dukke opp skjulte feil. Er feilene store nok vil du få ansvaret og at du har eid boligen betyr at du har ansvaret. Ansvaret som loven legger på boligselgerne kalles “objektivt ansvar” – ansvar uten at man selv har skyld. Som selger kan man beskytte seg mot et slikt ansvar gjennom eierskifteforsikring.

Du slipper at boligkjøperen krever flere hundre tusen for skader du ikke visste om og heller ikke er skyld i.

Hva dekkes av eierskifteforsikringen?

Er boligen i dårligere stand enn det kjøperen har grunn til å regne med etter kjøpsavtalen, foreligger en mangel. Denne mangelen må være til stede på salgstidspunktet. Eierskifteforsikringen setter som vilkår at boligen skal selges «som den er» eller “as is”. Det betyr at forsikringen bare dekker ansvar for feil og mangler som er «vesentlige». Høyesterett har fastslått at vesentlighetsgraden utgjør 5-6 prosent av salgssummen. Forsikringen dekker bare mangler som selgeren ikke kunne eller burde vite om før salget. I tillegg kan boligen ha en mangel dersom det er gitt feilaktig informasjon om eiendommen, eller manglende informasjon som kjøper hadde grunn til å få på kjøpstidspunktet.

Forskjellen på eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring

Eierskifteforsikring er selgers forsikring, og tegnes av den som selger boligen som dekning av ansvaret man har som boligselger. Dette ligger under begrepet ansvarsforsikring. Boligkjøper kan tegne boligkjøperforsikring, som er en rettshjelpsforsikrins som dekker noe mer enn den vanlige rettshjelpsforsikringen man har.

Hvor kjøper man eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikringen formidles av eiendomsmeglere og advokater som har avtale med forsikringsselskapet. Som privatperson har man ikke anledning til å tegne forsikringen direkte av forsikringsselskapet.
Schala & Partners hjelper deg om du har spørsmål rundt eierskifteforsikring.