SALGET AV BOLIGEIENDOMMER ØKTE IGJEN

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 6 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017.


Økningen var størst i Akershus, men også i Oslo og Rogaland økte salget igjen etter en markant nedgang i disse fylkene i 2016. I alt ble det tinglyst 42 000 omsetninger av fast eiendom i 1. kvartal 2017. Dette er 7 prosent flere enn i 1. kvartal i fjor. Samlet verdi av de omsatte eiendommene i 1. kvartal 2017 utgjorde 90 milliarder kroner, noe som er 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. I tillegg ble det tinglyst 8 000 omsetninger av boliger i borettslag til en samlet verdi av 17,9 milliarder kroner. Av dette var 2,6 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene.

1 600 flere boligomsetninger

Det ble tinglyst i alt 16 900 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 1. kvartal 2017. Sammenliknet med 1. kvartal i 2016 er det en økning på 6 prosent. I Akershus, som hadde en nedgang på hele 34 prosent i 1. kvartal 2016, økte antall omsetninger med 18 prosent. Oslo og Rogaland hadde en nedgang på over 35 prosent i 1. kvartal i 2016. I 1. kvartal 2017 økte omsetningen i Oslo og Rogaland med henholdsvis 7 og 4 prosent, men antall omsetninger av bebygde boligeiendommer ligger fortsatt langt under nivået fra 1. kvartal 2015.
Samlet verdi av boliger omsatt i fritt salg var 61,9 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,7 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 1. kvartal med 7,1 millioner kroner, fulgt av Akershus med 4,8 millioner kroner.
Av de omsatte boligeiendommene var 16 200 boliger på eid tomt, mens de resterende 700 var boliger på festet tomt.

8 000 boliger i borettslag omsatt

I 1. kvartal 2017 ble det i alt omsatt 8 000 boliger i borettslag. Litt over 5 900 av dem ble omsatt i fritt salg. Gjennomsnittlig kjøpesum var 2,8 millioner kroner og av det utgjorde fellesgjeld 325 000 kroner. Nesten 1 800 av boligene som ble solgt i fritt salg, lå i Oslo. Gjennomsnittlig kjøpesum inkludert fellesgjeld var 3,9 millioner kroner i hovedstadsfylket.

Neste oppdatering kommer 11.august 2017.
Kilde: ssb.no