TRENDSKIFTE I BOLIGMARKEDET I OSLO

Boligprisene i Norge steg med 0,5 prosent i april 2017. Korrigert for sesongvariasjoner ble prisene uendret sammenlignet med mars måned. I Oslo steg prisene med 0,6 %. 


I formiddag ble boligprisstatistikken for april 2017 lagt frem av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.
På grunn av at påsken i år i sin helhet var i april ble det solgt vesentlig færre boliger sammenlignet med april 2016. Hittil i 2017 er det solgt 26.824 boliger, noe som er en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.
– Boligmarkedet i 2017 har startet vesentlig mer forsiktig enn på mange år. Utviklingen i april bekrefter den moderate trenden, og vi ser tegn til utflating i prisene over store deler av landet. Vi forventer at den moderate utviklingen vil fortsette også i månedene som kommer, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Flere boliger for salgs

Så langt i år er det lagt ut 31.090 boliger for salg i Norge. Det er en oppgang på 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Størst økning har det vært i Stavanger der det er lagt ut 17,7 prosent flere boliger i markedet enn i 2016.
-Antall boliger til salgs har økt sammenliknet med i fjor, og spesielt i Oslo ser vi at tilbudssiden har økt markant til et nivå vi må tilbake til 2014-2015 for å finne. Årsakene er at det er lagt ut flere boliger for salg, flere boliger blir liggende i markedet etter første visningsrunde og at det nå bygges vesentlig flere nye boliger enn på mange år. Dessuten er etterspørselen noe redusert gjennom lavere befolkningsvekst og innstramminger i kredittilgangen for husholdningene, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i april 2017, mot 36 dager i april 2016. Av byene var det lavest salgstid i Oslo med 14 dager og lengst salgstid i Sandnes med 74 dager.

Trendskifte i boligmarkedet i Oslo

-Vi har fått et tydelig trendskift i boligmarkedet i Oslo med svakere prisutvikling og færre salg. Det samme ser vi ikke så langt i Akershus, men vi forventer at også kommunene rundt Oslo vil oppleve en mer dempet prisvekst de neste månedene, sier Dreyer.
-De store forskjellene i prisutviklingen som preget markedet i 2016 er ikke like tydelig så langt i år. Vi ser en tilnærmet lik prisutvikling i byer som Trondheim, Bergen og Stavanger, og vi forventer mindre forskjeller i boligmarkedet enn det vi så gjennom hele 2016, avslutter Dreyer.

Statistikk for Oslo:

  • 0,6 % økning siste måned
  • 20,7 % økning siste 12 måneder
  • Gjennomsnitt 14 dager å selge en bolig
  • Gjennomsnitts kvadratmeterpris: 71 539