DETTE MÅ DU SE ETTER PÅ VISNING

Er du på boligjakt og skal på visning? Her får du en sjekkliste av hva du skal se etter.

Dette er en sjekkliste som inneholder deler du kan fylle ut mens du er på visning og i etterkant. En grundig gjennomgang av salgsprospekt, taksten og boligsalgsrapporten kan du gå gjennom før du drar på visning. Andre ting ser du etter på visning eller spør megler om.

  Punktene under er mer generelle og kan fylles ut i fred og ro etter du har vært på visning: 

 • Gir boligen et positivt eller negativt helhetsinntrykk?
 • Er dette den bokvaliteten du ønsker?
 • Har boligen den tekniske kvaliteten du ønsker?
 • Har boligen den beliggenheten du ønsker?
 • Har boligen det innholdet du ønsker?
 • Er det samsvar mellom boligen og din behovsanalyse?
 • Stemmer det med magefølelsen?

Bad og andre våtrom

 • Er det helling på gulvet slik at vannet renner til sluken? (Ta med en klinkekule)
 • Er det tegn til synlig membran i sluken og ser denne ut til å være godt festet?
 • Er det sprekker i fliser?
 • Er det sprekker i flisfuger?
 • Er synlige tegn til lekkasjer?
 • Er ventilasjonen bra nok eller er det innestengt luft?
 • Vær oppmerksom på dårlig lukt som kan indikere fuktskader
 • Er rommet bygget etter Våtromsnormen?
 • Finnes det noen dokumentasjon for utførte arbeider?
 • Finnes kvitteringer eller garantier?
 • Har fagfolk gjort arbeidene?
 • Hva må du gjøre med badet for å oppnå ønsket standard?

Kjøkken

 • Sjekk for lekkasjer inne i kjøkkenbenken
 • Sjekk for lekkasjer på gulvet foran kjøkkenbenken
 • Åpne kranen og sjekk vanntrykket
 • Er det fastmontert kjøl/frys som er tilkoblet vann, sjekk for lekkasjer
 • Er det komfyrventilasjon som går ut eller er det til kullfilter?
 • Annen luftemulighet?
 • Alder og slitasje på innredningen
 • Hva må du gjøre med kjøkkenet for å oppnå ønsket standard?

Elektrisitet

 • Det er vanskelig å bedømme dette på egenhånd, men ser sikringsskapet ryddig og greit ut, eller ser det slurvete ut?
 • Hvor gammelt er anlegget?
 • Er det utført noen endringer eller nye installasjoner?
 • Finnes Samsvarserklæring for utførte arbeider?
 • Er det noe synlig «løse» ledninger eller skader på brytere / kontakter?
 • Når var siste kontroll?
 • Er pålegg fulgt?
 • Går sikringene ofte?
 • Varme sikringer tyder på kapasitetsproblemer
 • Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet?

Vinduer/dører

 • Sjekk for fuktskader
 • Er det trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer?
 • Er vinduene punkterte?
 • Alder på vinduene, se påstemplet i karmen mellom glassflatene

Pipe peis og vedovner

 • Kontroller at pipen ser hel ut
 • Når ble pipen sist kontrollert av feier eller brannvesen?
 • Foreligger rapport?
 • Feies pipen årlig?
 • Fungerer peisen uten å ryke inn?
 • Fungerer vedovnene?

Vegger utvendig

 • Spør selgeren om det er isolasjon i veggene. Spør om hvor mange kilowattimer strøm som brukes i året. Gjennomsnittlig forbruk for eneboliger er om lag 20-25 000 kWh i året varierende med hvor i landet boligen ligger
 • Er det tegn på råteskader i bordkledningen? Stikk en spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

Området

 • Trafikkstøy
 • Luktplager
 • Sol/skygge
 • Innsyn/gjenboere

Risikoopplysninger
Er det «risikoopplysninger» i salgsprospekt, takst eller boligsalgsrapport. Slike opplysninger er ofte vanskelig å se rekkevidden av. Finner du slike opplysninger så må du sjekke grundig hva de kan bety for deg.  Slike opplysninger flytter risiko over på deg fordi selgers opplysningsplikt kan være ivaretatt.
Se hele listen på NEF.no
Ta kontakt med Schala & Partners om du har spørsmål