SVAKESTE MAI-MÅNEDEN SIDEN 2003

I mai har prisutviklingen variert, men historisk sett regnes det som en av de svakere månedene. Boligprisene i Oslo for mai i år hadde en nedgang på 1,4 prosent.


Tirsdag la Eiendom Norge frem boligstatistikk for mai-måned. Rapporten viser at boligprisene i Norge sank med 1,1 prosent i mai 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,7 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1,4 prosent.
-Det norske boligmarkedet har en mer moderat prisutvikling og ser ut til å ha lagt bak seg perioden med sterk prisvekst. Mai er ofte en måned med mer forsiktig prisutvikling, og det er derfor ikke uventet at utviklingen er vesentlig svakere enn foregående måneder. Derimot er en nedgang på 0,7 prosent i sesongkorrigerte priser noe svakere enn forventet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Økning i tilbudssiden

I mai måned ble det solgt 9.846 boliger, noe som er 5,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor. Hittil i 2017 er det solgt 36.732 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.
-Det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, noe som gjenspeiler seg i høy aktivitet og mange salg. Vi har aldri registrert så mange salg i en mai måned tidligere, og samlet for 2017 er det kun i de to siste årene vi har registrert flere salg enn i år. Det har vært en spesielt kraftig økning i antall salg i Stavanger, Bergen og Trondheim den siste måneden. I Oslo har det vært en mindre nedgang sammenlignet med 2016, sier Dreyer.

12 månedersveksten

12 måneders veksten er fortsatt sterk over store deler av Østlandet, men det er en tydelig moderat trend i hele regionen. Oslo har fremdeles den høyeste 12 måneders veksten på 16,5 prosent, den svakeste veksten hadde Sandnes med en oppgang på 0,1 prosent. Det er flere år siden alle byene i oljeregionen hadde en positiv årsvekst.

Hovepunktene for Oslo i mai 2017:

  • Boligprisene hadde en nedgang på 1,4 prosent
  • Boligprisene har økt med 16,5 % det siste året.
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er 70 946,-
  • Gjennomsnittlig totalpris for boliger i Oslo er 5 204 606,-
  • Det tar i gjennomsnitt 17 dager å få solgt boligen sin i Oslo

Tiltak som har blitt gjort for å normalisere boligprisene:

  • Nye regler for boliglån 2017. Les mer om boliglånsreglene her.
  • Flere boliger bygges
  • Eiendomsmeglere har gjort tiltak for å unngå lokkepriser.

Kilde: Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no AS.