DOKUMENTAVGIFT, HVA VIL DET SI?

Flere boligannonser reklamerer for å ikke ha noen dokumentavgift. Men hva vil dette si for deg som skal kjøpe bolig?


Dokumentavgiften er en avgift til statskassen. Avgiften har kun til hensikt å øke inntekten til staten. Dokumentavgiften beregnes ved 2,5 % av eiendommens kjøpesum. Avgiften dekker ikke hjemmelsoverføringen, det dekkes av tinglysningsgebyret.
Flere politikere mener denne avgiften kun er en uhensiktsmessig og urettmessig avgift for boligkjøp. Flere av politikerne ønsker derfor at denne dokumentavgiften skal fjernes.
Men det finnes unntak
Det finnes unntak for dokumentavgift. Dette kan være ved kjøp av ny bolig eller borettslags– eller aksjeleiligheter. I tilfellet med borettslag- eller aksjeleiligheter vil du i stedet få overføring av andel eller aksjer.
Ved nybygg som ikke er oppført ved kjøpstidspunktet vil dokumentavgiften beregnes av tomteprisen og ikke kjøpesummen som ved bruktboligsalg.