SKATTEPLIKT VED SALG AV BOLIG

Det er mange spørsmål rundt tidspunktet man bør selge bolig. Både når det kommer til tid på året og endringer i markedet – men det mange glemmer å tenke på er eiertiden og botiden i leiligheten. Har du ikke godkjent botid i boligen må du nemlig skatte 24 prosent av fortjenesten.


Spesielt viktig er dette å tenke på dersom markedet har økt og man vil få høy gevinst, men også dersom man vil tape på salget. Man kan da få fradrag for tapet.

Hvordan unngå skattetrekk?

For at gevinst ved salg av bolig skal være skattefri (og dermed heller ingen rett til fradrag for tap), må du ha eid boligen i mer enn 12 måneder, og i din eiertid brukt den som egen bolig i minst 12 av de siste 24 måneder før salget. Er det flere botidsperioder innenfor toårsperioden, legges disse sammen.
Eksempel
Du har inngått avtale om kjøp av bolig den 15. juni 2016 og overtar og flytter inn 1. august samme år. Året etter vil du selge boligen, og inngår avtale om dette 1. juli 2017. Boligen skal overleveres 1. august 2017. Fordi bo- og eiertiden her regnes fra innflyttingsdagen til avtaledato, er kravene til eier- og botid ikke oppfylt. Salgsgevinsten vil derfor bli skattepliktig. Gevinsten skal føres i skattemeldingen for inntektsåret 2017.


Fratrekk for utgifter:

Om du ender opp med å selge tidlig og må betale skatt for boligsalget er det heldigvis enkelte utgifter som kan trekkes ifra gevinsten.
Dette innbærer utgifter du har hatt i forbindelse med både kjøp og salg; som dokumentavgift, tinglysningsgebyr, utgifter til megler, eierskifteforsikring mm.
I tillegg kommer påkostninger foretatt i eierperioden (ikke normalt vedlikehold/reparasjon) som har bidratt til å øke boligens verdi (f.eks. renovering av bad). Her kan du trekke fra både utgifter til håndverkere og materialkostnader, samt verdi av eget arbeid. Alle verdiene må kunne dokumenteres.
 
Har du noen spørsmål om skatteplikt? Ta kontakt med oss i Schala & Partners, vi hjelper deg gjerne.
 
Kilde: skatteetaten.no