BOLIGPRISENE FALT MED 1,0 % I OSLO I SEPTEMBER

Onsdag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for september-måned. I Oslo hadde boligprisene en nedgang på 1,0 %.


Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. På landsbasis var den nominelle nedgangen på 1,6 prosent fra august til september, mens nedgangen justert for sesongvariasjoner var på 0,5 prosent. Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden.
– Boligprisene utviklet seg svakt i september i store deler av landet, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle frem mot nyttår, noe som er en normal sesongutvikling. Men styrken i prisnedgangen er sterkere enn vanlig og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Lavere aktivitet og større tilbudsside

I september ble det solgt 8.681 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. – Det ble solgt færre boliger i løpet av måneden sammenlignet med 2016, men salgsvolumet hittil i år er tilnærmet på nivå med fjoråret, sier Dreyer.
I september ble det lagt ut 10.289 boliger til salgs i Norge, noe som er 6,3 prosent flere enn i samme måned i fjor. – Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, og utbudet av boliger har økt i løpet av september over hele landet. Det vil utover høsten være særlig spenning knyttet til om markedet tar unna mye av tilbudet, sier Dreyer.

12 måneders veksten har svekket seg vesentlig

Sterkest 12 måneders vekst hadde Moss med en oppgang på 9,8 prosent. Svakest utvikling hadde Haugesund med en nedgang på 1,7 prosent.
– Vi må tilbake til finanskrisen for å finne et like sterkt fall i 12 måneders veksten nasjonalt, og spesielt Oslo skiller seg ut, noe som ikke er unaturlig da boligprisveksten i 2016 var sterkest her. Boliglånsforskriften har fått en betydelig sterkere effekt på boligprisutviklingen enn mange ventet da innstrammingen ble kjent før jul i 2016. Effekten av forskriften merkes over store deler av landet, men spesielt i de områdene hvor prisene i kroner er høyest, sier Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO I SEPTEMBER 2017:

  • Boligprisene hadde en nedgang på 1,0 % i september
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er kr. 67 009
  • Gjennomsnittlig totalpris for boliger i Oslo er kr. 4 860 261
  • I september var omsetningstiden for Oslo 27 dager.