AKSEPTERE KUPPING AV BUDRUNDEN?

Kupping av budrunden er når kjøpere forsøker å snike i budgivningskøen. Dette gjør de ved å hoppe over eiendomsmegleren og budrunden, og heller snakke rett med selgerne.

 
I områder der det er høyt press om boligene, vil det noen ganger være kjøpere som forsøker å kuppe budrunden. Eiendomsmeglere har – etter Eiendomsmeglerforskriften paragraf 6-3 – ikke lov til å formidle bud som har kortere frist enn klokken 12.00 dagen etter siste annonserte visning. Derfor må bud som skal aksepteres før kl. 12 etter siste visning, alltid gå direkte fra kjøper til selger og ikke via megler.

Selger kan akseptere

Du som selger boligen kan akseptere et slikt bud når som helst når det kommer inn – men det betyr at du ikke gjennomført budrunden og ikke vet om du får den beste prisen for boligen din. For mange kan det være fristende å takke ja for å bli fort ferdig med prosessen og slippe «maset» med visninger og budrunde – men det er mange ulemper ved å akseptere et «kupp»bud:

Lavere pris

En undersøkelse av Forbrukerrådet i Oslo viste at i samtlige av tilfellene hvor selger takket nei til bud før visning, ble salgssummen etter budrunde høyere enn tilbudet de fikk på forhånd. Man vet naturlig nok ikke hvilken pris de som takket ja til kuppingen ville fått, men det ville sannsynligvis vært flere om beinet siden noen valgte å kuppe dem.

Når noen forsøker å kuppe en budrunde, er det fordi kjøperne tror at det er mange som vil ha boligen.

Risikabelt

Når megler settes ut av spill, og salget i praksis foregår mellom to amatører, innebærer det risiko.
En ulempe er at megler ikke får sjekket kjøperens finansiering på samme måte som hun får gjort ved en normal budrunde. Selv om bud er bindene, vil det likevel skape en masse trøbbel for selgeren, og en kan bli sittende fast med boligen sin mye lenger enn ønsket.
Ved bud før ordinær visning og budrunde får heller ikke megleren kontrollert eventuelle forbehold i avtalen kjøper og selger gjør seg imellom.

Vent på alle interessenter

Det beste rådet er å la visninger og vanlige budrunder gå sin gang, og få vist frem boligen til flere interessenter. Den kjøperen som prøver å kuppe før visning, vil som oftest være med i budrunden senere uansett.


Kilder:
huseierne.no
Nef.no
Forbrukerrådets rapport om Kupping