BOLIGPRISSTATISTIKK FOR OKTOBER 2017

Fredag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for oktober-måned. I Oslo sank boligprisene med 1,8 prosent nominelt.


Oktober 2017 var en måned med høy aktivitet i boligmarkedet, viser fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge. Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i oktober 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,4 prosent. I Oslo var det en nedgang på 1,8 %. 
– Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.
Stor tilbudsside
I oktober ble det lagt ut 9.013 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,4 prosent flere enn i samme måned i fjor.
– Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, og utbudet av boliger har økt i løpet av oktober over store deler av landet. Salgsvolumet akkumulert er på nivå med fjoråret, mens tilbudssiden er betydelig høyere. Vi ser tendenser til at økningen i tilbudssiden moderer seg i de største byene. Det blir derfor ekstra spennende å se hvor mye av tilbudssiden som vil bli tatt unna før nyttår, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i oktober 2017, noe som er seks dager mer enn i oktober 2016. Raskest salgstid hadde Fredrikstad med 16 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 73 dager. I Oslo tok det 31 dager å få solgt en bolig.
 
12 måneders vekst
12 måneders veksten fortsetter å svekke seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst hadde Moss med en oppgang på 9,2 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 2,8 prosent.
– Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og hvor sterk nedgangen faktisk vil bli. Til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positiv for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, avslutter Dreyer.
 

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO I OKTOBER 2017:

  • Boligprisene hadde en nedgang på 1,8 % i oktober
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er kr. 65 954
  • Gjennomsnittlig totalpris for boliger i Oslo er kr. 4 616 706
  • I september var omsetningstiden for Oslo 31 dager.