KUN 29 % AV UNGE SPARER I BSU I OSLO

Nye tall fra SSB viser at 4 av 10 som sparer på BSU allerede eier bolig. På samme tid er det kun 29 % av de unge i hovedstaden som sparer på BSU, selv med landets høyeste boligpriser.


Med BSU-ordningen har unge mellom 17–33 år muligheten til å spare til egen bolig, og som en fordel får de 20 % skattefradrag på årets innskudd. Men denne ordningen åpner også opp for å spare videre etter at man har kjøpt bolig, noe som kan være grunner for at flere prøver å unngå å ta ut denne kontoen om den ikke er fylt opp.

Tjener mest, sparer mest

Av den fjerdedelen som tjener minst var det kun 32 % som fikk skattefradrag vs. 48 % sparing hos den fjerdedelen som har høyest inntekt. Når vi ser på de som har spart opp det maksimale for det aktuelle året er det flertall av de med høyest inntekt, med 34 %. Hos dem med lavest inntekt var prosenten nede på 16 %.
En av grunnene kan være at flere unge får hjelp av foreldre. Dette kan ha en sammenheng med livssituasjonen til den unge boligspareren, som studier, friår eller jobbsøking. På samme tid er det et klasseskille her også: blant unge mellom 17 – 33 år, hvor foreldre har den minste nettoformuen, er det kun 14 % som makset ut skattefordelen sist skatteår. Når vi ser på de unge mellom 17–33 år med høyt lønnede foreldre er det opptil 37 % som makset ut skattefordelen.

Østlandet dårligst på å spare

Selv om boligprisene i hovedstaden er noen av de høyeste i hele landet og unge har vansker med å komme inn på boligmarkedet, er unge i hovedstaden dårligst på å spare på BSU. Kun 29 % av ungdom med inntekt, sparer i BSU her i hovedstaden.
De som har høyest rate på BSU-sparingen er hele vestlandskysten, der hele 42 – 48 % benytter seg av BSU-sparing.

Fordelene med BSU-sparing for unge

  1. Det er ingen nedre aldersgrense for sparing – kun øvre på 33 -34 år.
  2. Sparingsgrensen per år er inntil 25 000 kroner.
  3. Max grense for hvor mye du kan spare er 300 000 totalt.
  4. Noe av det beste er at du får 20 % i skattefradrag for det du setter inn hvert år. Det vil si opptil 5 000 kroner.
  5. BSU-sparing gir en veldig god rente på sparepengene.
  6. For å få skattefordelene må du ha en skattbar inntekt.
  7. Det er intet fast beløp du må spare hvert år.
  8. Det beløpet du setter inn i løpet av året er ikke bundet til bolig(BSU-kontoen) før ved årsskiftet.
  9. Når du sparer på BSU er disse skattefordelaktige sparepengene bundet opp til å kjøpe bolig eller nedbetaling av lån på bolig.

 
Kilde: SSB.no