STATISTIKK FOR NOVEMBER

Tirsdag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for november-måned. Boligprisene i Norge sank med 1,1 prosent, korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent. I Oslo var nedgangen 0,5 %.


 

– Selv om boligprisene normalt faller i november, så var det et større fall enn normalt i år. Alle fylkene hadde nedgang i prisene sist måned, men det er i flere av de største byene vi ser den svakeste utviklingen. Det er nå negativ 12 måneders vekst i stadig flere byer, og det er en trend vi forventer vil vedvare og sannsynligvis forsterke seg i månedene fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Fortsatt stor tilbudsside

Så langt i år er det lagt ut 95.847 boliger for salg i Norge, som er 8,4 prosent flere sammenliknet med 2016.
– Vi har fra og med våren 2017 hatt en betydelig økning i tilbudssiden, og da særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er også i november måned lagt ut markant flere boliger for salg i Norge, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november 2017, noe som er ti dager mer enn i november 2016. Raskest salgstid hadde Drammen med 25 dager og tregest salgstid hadde Ålesund med 67 dager. I Oslo tar det i gjennomsnitt 32 dager å få solgt en bolig.
– Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt særlig i de tre største byene, noe som er naturlig tatt i betraktning den betydelige økningen i tilbudssiden her, sier Dreyer.

12 måneders veksten

12 måneders veksten fortsetter å svekke seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad med en oppgang på 7,7 prosent. Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 4,4 prosent.
– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet. Til tross for negativ prisutvikling så har det blitt solgt mange boliger de siste månedene. Dette kan være et signal på at vi er inne i en kortvarig priskorreksjon og ikke et langvarig fall i boligprisene i Norge, avslutter Dreyer.
 

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO I NOVEMBER 2017:

  • Boligprisene hadde en nedgang på -0,5%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er 65 979
  • Gjennomsnittlig totalpris for boliger i Oslo er 4 610 783
  • I november var omsetningstiden for Oslo 32 dager

 
Boligprisstatistikk gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.