FYRING – DE ULIKE VARMEKILDENE

Å velge riktig oppvarming til boligen din kan være en god investering. Å redusere behovet for oppvarming med f.eks. etterisolering kan spare deg for mye i det lange løp, men å velge den optimale fyringsmetoden for din bolig kan også gjøre store forskjeller for lommeboka. Her finner du en liten oversikt med forskjellige løsninger:

 

PUNKTVARME:

Punktvarme er frittstående varmeløsninger som ikke er knyttet opp til en sentral.

Elektrisk ovn

Den fyringsformen som er lettest og rimeligst å installere og vedlikeholde.
Tradisjonell elektrisk oppvarming koster ca. 50 øre pr kWh. (nettleie + elektrisk kraft).

Luft-/luft-varmepumpe

Består av en utendørsdel og en innendørsdel som henter overskuddsvarme fra utelufta og flytter varmen inn i huset. Den er relativt billig, enkel å installere og gir god oppvarming – og er derfor en av de mest populære oppvarmingsmetodene. En varmepumpe mindre strøm og har bedre virkning enn andre elektriske løsninger, men dekker ikke hele varmebehovet (fra 60% til 80%).
En slik varmepumpe forutsetter at boligen har en åpen planløsning, slik at den oppvarmede luften skal fordele seg godt i huset. Varmepumpa virker dårligst når det er veldig kaldt ute, og avrimes når utelufta sniker seg under null. Luftfilteret i innedelen må støvsuges og/eller byttes jevnlig.
Prisen per kWh avgitt effekt kan komme ned i 18 øre.

Vedovn

Vedfyring er en temmelig forutsigbar utgift, siden vedprisen er relativ stabil – men det kan som regel bare erstatte deler av oppvarmingsbehovet. Det er en svært rimelig fyringsmetode dersom du kan hogge ved selv, men kan bli dyrt om du kjøper veden i sekker. Veden krever også lagringsplass, og du må jobbe litt for å holde varmen ved like i boligen.
Oppvarming med ved koster ca kr 60 øre pr kWh.

Pelletskamin

En pelletskamin har en tank som etterfylles med trepellets ved behov, normalt en gang per døgn. De fleste kaminene styres av en romtermostat og varmen spres i rommet med en vifte (noen av disse kan bråke litt) slik at man oppnår bedre varmefordeling enn fra en vedovn.
Du må ha pipe, og kaminen må også kobles til strøm (og kan derfor ikke brukes ved strømbrudd, slik en vedovn kan). En pelletskamin kan kun bruke trepellets som brennstoff.
Varmeprisen ved bruk av pellets kan variere (35-85 øre/kWh) avhengig av om man kjøper pellets i bulk eller kjøper mindre sekker (12-16-20 kg).
 

Vannbåren varme / SENTRALFYRING:

Sentralfyringsanlegg er vanlig i mange blokker. Disse anleggene leverer varmt vann til radiatorer i leiligheten, fra et sentralt fyringsanlegg, påkoblet fjernvarme, eller varianter som solfanger og pelletskjele. Mange av disse anleggene gir en optimal utnyttelse av energien, men kan ha høye investeringskostnader.

Væske-/vann-varmepumpe

Henter overskuddsvarme fra jord, berg eller sjø, så forholdene må ligge til rette for å kunne utnytte en av disse energikildene. Du sparer mye energi, og vil ha lite behov for tilleggsvarmekilder.

Pelletskjele

Pellets tar lite plass, og er mer miljøvennlig enn f.eks olje og gass, men krever mer oppfølging enn varmepumper, olje-, gass- og elkjeler. Kjelen kan brenne hele døgnet og styres automatisk. Kan variere i pris avhengig av hvor store volum du kjøper inn.

Solfanger

En solfanger er miljøvennlig og kan dekke store deler av oppvarmingsbehovet til en vanlig bolig. Systemet er automatisk og krever lite vedlikehold – men om det skulle trengs, så kan det være vanskelig å få tak i ekspertise til installasjon og reparasjon i Norge. Solfangere er ikke så vanlig i Norge – trolig på grunn av at du få mindre energi av en solfanger om vinteren.
 
Du kan få økonomisk støtte for flere forskjellige energitiltak. Se mer hos Enova.
Kilder: Vi i villa og Naturvernforbundet