BOLIGPRISSTATISTIKK FOR DESEMBER 2017

Torsdag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for desember-måned. Boligprisene sank med 1,1 prosent på landsbasis, og i Oslo gikk de ned 1,0 prosent. 


Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,5 prosent i Norge. Boligprisene er nå 2,1 prosent lavere enn for ett år siden. Tallene viser at det var svakest utvikling i Oslo, ned 6,1 prosent siste år.
For første gang siden 2013 har vi hatt en nedgang i boligprisene året under ett.
– Den negative utviklingen i boligprisene fortsatte i den siste måneden i 2017. Selv om det er normalt med fall i prisene i desember, så er dette en svakere utvikling enn normalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

 Solgt mange boliger

I desember ble det solgt 2.903 boliger i Norge, noe som er 7,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2016.
I 2017 er det solgt 86.627 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.
– Det er solgt mange boliger i løpet av desember, og volumet året under ett er stabilt sammenlignet med de siste årene. Det vitner om at boligmarkedet er velfungerende til tross for det kraftigste prisfallet i boligmarkedet siden perioden fra høsten 2007 til desember 2008, sier Dreyer.

 Salgstid

Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i desember 2017, noe som er ni dager mer enn i desember 2016. Raskest salgstid hadde Hamar og Drammen med 25 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 94 dager. I Oslo tok det i gjennomsnitt 39 dager å få solgt en bolig.
– Salgstiden øker i landet under ett, og den har i løpet av året økt i de aller fleste byene i Norge, noe som er en naturlig konsekvens av den økte tilbudssiden, sier Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO I DESEMBER 2017:

  • Boligprisene hadde en nedgang på 1,0 prosent
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 63 526
  • Gjennomsnittlig totalpris for boliger i Oslo var 4 290 243
  • I desember var omsetningstiden for boliger i Oslo 39 dager

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.