BOLIGPRISSTATISTIKK FOR JANUAR 2018

Boligprisene i januar 2018 steg nominelt med 2,0 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,4 prosent. I Oslo steg prisene med 2,7 prosent.


– Prisutviklingen i januar var svakere enn det som er normalt for måneden. Siden vi startet målingene i 2003 har boligprisene alltid steget i første kvartal, og da spesielt mye i januar. Til tross for den svake oppgangen er det fremdeles en fallende trend i boligprisene i Norge, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Selv om det er for tidlig å friskmelde boligmarkedet i hovedstaden, så er det flere tegn på bedring. Prisutviklingen på 2,7 prosent i Oslo i januar er over gjennomsnittet for måneden de siste årene. I tillegg var det stor aktivitet, og det ble lagt ut langt færre boliger i markedet enn det som ble solgt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

12 måneders vekst

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på – 9,4 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.
– Det er fremdeles en moderat eller negativ trend i prisutviklingen i de fleste områdene i landet. Men økningen i salget i januar vitner om solid etterspørsel. I kombinasjon med at antall boliger til salgs går ned, gir det grunn til å tro på at prisene er i ferd med å flate ut. Likevel har boligkjøperne fremdeles mange boliger å velge blant i markedet, noe som trolig vil gi en fortsatt moderat prisutvikling i månedene som kommer, avslutter Dreyer.

Endringer i boligprisstatistikken

Meglerbransjen har endret på metoden som beregner boligprisutviklingen fra måned til måned i landets byer og regioner, og denne rapporten er den første som kommer etter denne endringen. Månedstallene blir mer følsomme for løpende prisendringer – de korrigeres ikke i like stor grad med salgsdata lengre tilbake i tid. Fordelen er at markedsendringer da raskere kommer til syne i tallene, samtidig blir tallene mer utsatt for kortsiktig støy og store jojo-svingninger fra måned til måned. Med sin nye metode mener Eiendom Norge nå å kunne konstatere boligprisene slett ikke falt gjennom hele 2017, slik som først antatt, men at markedet flatet ut allerede i september. Samtidig blir tallene mer utsatt for kortsiktig støy og store jojo-svingninger fra måned til måned.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO JANUAR 2018:

  • Boligprisene steg med 2,7 prosent.
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er 66 001 kr
  • Gjennomsnittlig totalpris for boliger i Oslo er 4 704 636
  • 12 måneders veksten har en nedgang på – 9,4 prosent.
Boligprisstatistikk gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.