OPPGANG I BOLIGPRISENE I FEBRUAR

I februar var det en oppgang i boligprisene i alle deler av landet. På landsbasis steg boligprisene med 1,1 prosent, mens i Oslo steg de med 1,4%. 


Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,4 prosent. Boligprisene er nå 2,3 prosent lavere enn for ett år siden.
– Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg. Selv om vi har hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, så har prisfallet stoppet opp. Det ser ut til at markedet er bedre i balanse i mange av byene enn på lenge, noe som reduserer usikkerheten for de som skal selge og kjøpe bolig, sier administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO FEBRUAR 2018:

  • Boligprisene steg med 1,4%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 67 280
  • Gjennomsnittlig totalpris: 4 713 959
  • Endring siste år: – 9,1%

God aktivitet

I februar ble det solgt 6.268 boliger i Norge, noe som er 1,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.
– Det har vært god aktivitet i boligmarkedet i februar, så langt i år har det blitt solgt 5,8 prosent flere boliger enn i 2017. Det er spesielt i Oslo at aktivitetsnivået har tatt seg mye opp. Så langt i år er det solgt 10,3 prosent flere boliger enn i fjor på samme tid, og det har blitt et tydelig trendskifte i hovedstaden, sier Dreyer.
I februar ble det lagt ut 6.601 boliger for salg i Norge, noe som er 5,3 prosent færre enn i samme måned i fjor.
– I likhet med i januar fortsetter tilbudssiden i boligmarkedet å synke. En vesentlig del av den reduserte tilbudssiden er i Oslo, hvor det er lagt ut 14,3 prosent færre boliger til salgs sammenlignet med februar i fjor. Men antall boliger til salgs går også ned i flere av de andre store byene, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i februar 2018, noe som er 16 dager mer enn i februar 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 31 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 97 dager.
– Salgstiden synker i landet under ett, men den er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Vi forventer at salgstiden vil fortsette å falle i tiden fremover, da vi ser at mange av de boligene som har ligget for salg en stund har blitt solgt de siste to månedene, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

I februar var det en oppgang i boligprisene i alle deler av landet. Av byene hadde Kristiansand den sterkeste utviklingen med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en oppgang på 0,1 prosent.
Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest 12 måneders vekst har Oslo med en nedgang på – 9,1 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.
– Det er flere tegn på bedring i det norske boligmarkedet sammenlignet med den svake utviklingen i 2017. Men det er samtidig viktig å understreke at det er normal konjunktursyklus i det norske boligmarkedet at boligprisene stiger om våren og synker om høsten, sier Dreyer.

Boligprisstatistikk gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.