SKATTEMELDING OG BOLIG

4.april kom selvangivelsen (skattemeldingen) ut til de fleste. I denne er det flere punkter om bolig som du bør sjekke som er viktig når du eier, har solgt eller kjøpt bolig.

Formuesverdi (ligningsverdi)

Formuesverdien på boligen (tidligere kalt ligningsverdi) er den skattemessige verdien av boligen din. Dette punktet er viktig å sjekke da fastsettelsen gjøres ut i fra boligverdiene i området du bor. For boligen du bor i (primærboligen) skal formuesverdien være på 25% av markedsverien. Etter reglene kan du klage hvis formuesverdien er over 30% av markedsverdien på boligen din ved utgangen av året. Formuesverdien brukes av flere kommuner som basis for eiendomsskatt, så det er viktig å sjekke at denne er riktig.

Utleie

Utleie av hytte:

  • er skattefritt inntil 10.000 kroner i året, og skal ikke føres i skattemeldingen.  Tjener du over 10.000 kroner, blir du skattlagt for 85 prosent av inntektene.

Airbnb:

  • I 2017 var det skattefritt å leie ut på Airbnb (og andre kortiddsutleier) for inntil 20.000 kroner skattefritt i året. I år har reglene blitt endret, og kan inneholde noen feller.

Du må skatte av inntektene hvis du har leid ut en bolig du ikke bor i selv (sekundærbolig) eller har leid ut mer enn halvparten av din egen bolig. Da er det viktig å huske på alle fradragene du har rett på. Du må fylle ut selv, og skjemaene gir en viss rettledning. Du kan trekke fra utgifter du har hatt til forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.
Når du må betale skatt på utleie, føres dette i skattemeldingens post 2.8.2 som er koblet sammen med utleieskjemaet RF 1189. Dette skjemaet vil gi deg en del veiledning om hvilke kostnader du kan trekke fra, og hjelpe til med utfylling.

Har du solgt bolig?

De som selger boligen de bor i vil stort sett slippe skatt på boligsalget. Reglene er slik at du kan selge skattefritt når du har bodd i boligen du har eid i mer enn 12 av de siste 24 månedene, tiden starter ved faktisk innflytting, og slutter ved budaksept. De som har for kort botid må betale skatt av gevinsten, og det samme må de som selger sekundærbolig.
Du kan redusere den skattepliktige gevinsten med ulike fradrag. Blant annet kan du trekke fra utgifter til eiendomsmegleren, takstmann, annonsering og andre kostnader ved salget. Skattepliktig gevinst føres i post 2.8.4.
Tapte du penger ved boligsalget?
De som har solgt bolig med tap (fikk mindre for boligen enn de betalte) kan i noen tilfeller trekke fra tapet. Kravet her er det samme som for gevinstskatt som vi beskrev over: Du får ikke fradrag når du har bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene. Men er botiden under 12 måneder, vil du kunne trekke fra tapet ved boligsalget. Tap ved skattepliktig salg føres i post 3.3.6.

Refinansiert boliglånet?

De som refinansierte boliglånet i 2017 kan trekke fra utgiftene til denne refinansieringen. Altså kostnadene som gikk med til å få et nytt lån. Det kan for eksempel være verdivurdering fra eiendomsmegleren, utgifter til takst, etableringsgebyr i banken og tinglysingsgebyr. Dette får man bare fradrag for ved refinansiering, ikke ved kjøp av bolig. Årsaken er at dette er utgifter til vedlikehold av inntekt. Også fradrag for refinansiering føres i post 3.3.1.
 
Kilder: bolig360.no, huseierne.no