REGLER FOR BOLIGLÅN

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019.


Kort fortalt betyr det at det fortsatt er 5 ganger inntekten som gjelder for å få lån, og du må ha 15 prosent egenkapital til boligkjøpet. Egne lånekrav til Oslo står fremdeles.

For Oslo:

 • Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt (inkl forbruksgjeld, studiegjeld m.m.*
 • Det skal kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nr 2, 3 osv)
 • Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig.
 • Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. (Tidligere 70 prosent).
 • Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi (tidligere 70 prosent).
 • Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene begrenses til å gjelde maks 8 prosent av bankenes innvilgede lån.

For resten av landet:

 • Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv)
 • Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig
 • Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.
 • Rammelån kan ikke gis når lånerammen overstiger 60 prosent av boligens verdi (tidligere 70 prosent).
 • Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene opprettholdes til å gjelde maks 10 prosent av bankenes innvilgede lån.
*Ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet 19.6.2018 åpner den nye forskriften for at bankene kan ta med barnetrygd og andre skattefrie inntekter med i beregningen av gjeld i forhold til inntekt. Bankene skal også kunne bruke midler på BSU-konto som egenkapital i dette regnestykket. 

 
Kilde: DNBeiendom.no , bolig360.no, e24.no,