MODERAT BOLIGPRISUTVIKLING I JULI

I juli 2018 forblir boligprisene i Norge uendret, men er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden. 

I juli var det en nedgang i boligprisene i alle byene med unntak av i Oslo-regionen og Bergen.
– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

I juli ble det lagt ut 3.114 boliger for salg i Norge, noe som er 8,6 prosent færre enn i samme måned i fjor.
– Det er lagt ut markant færre boliger i juli i år sammenlignet med juli i fjor, men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge en bolig i juli 2018, noe som er 8 dager mer enn i juli 2017. Av byene så hadde Oslo raskest salgstid med 36 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 102 dager.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO JULI 2018:

  • Boligprisene økte med 1,9%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 71 924
  • Gjennomsnittlig totalpris: 4 107 680
  • Endring siste år: 4,9

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.