MODERAT PRISUTVIKLING OG STOR AKTIVITET I AUGUST

I august 2018 steg boligprisene med 0,8 prosent i Norge, men er 2,2 prosent høyere enn for ett år siden. 

I august var det en nedgang i boligprisene i Oslo og Bergen, mens prisene steg i Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Stavanger.
– I de kommende månedene vil mange nye boliger og bruktboliger komme på markedet, noe som vil bidra til at det fortsatt vil være mange boliger til salgs i de store byene. Dette, i kombinasjon med at styringsrenten trolig blir satt opp i september, gjør at vi forventer en flat eller svakt fallende utvikling i prisene utover høsten, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

I august ble det lagt ut 12.754 boliger for salg i Norge, noe som er 7,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.
– Det er lagt ut markant flere boliger for salg i august i år sammenlignet med samme måned i fjor, og akkumulert så langt i år er nivået også her høyt, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i august 2018, noe som er 7 dager færre enn i august 2017. Av byene hadde Oslo og Drammen m/omegn raskest salgstid med 27 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 96 dager.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO JULI 2018:

  • Boligprisene sank med 0,6%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 72 694
  • Gjennomsnittlig totalpris: 4 925 519
  • Endring siste år: 3,4%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.