HVA BETYR DE FORSKJELLIGE TILSTANDSGRADENE?

Hvis man skal kjøpe et oppussingsprosjekt eller en eldre bolig er det viktig å være klar over de forskjellige tilstandsgradene i tilstandsrapporten. Om du har tenkt til å bruke hele budsjettet ditt på selve boligkjøpet og har tenkt å pusse opp over tid kan dette ha stor betydning for deg.


For deg som vil selge boligen kan tilstandsrapporten bli avgjørende for taksten på boligen. Dersom du har mye som må pusses opp umiddelbart eller ikke har dokumentasjon på at arbeidet som har blitt utført kan du risikere å en lavere verditakst på boligen. Sørg derfor å få dokumentasjon på alt arbeid som er utført på boligen. Særlig når det gjelder skjulte bygningsdeler som membran og røropplegg. Har du ikke dokumentasjon på arbeid som er gjort vil boligen i beste fall få tilstandsgrad 2.

Tilstandsgradene

Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. Graderingen går fra 0 til 3, hvor Tilstandsgrad 0 er best og Tilstandsgrad 3 er verst. Tilstandsgrad 0 (TG 0) betyr ingen avvik, TG 1 betyr mindre eller moderate avvik, TG 2 betyr vesentlige avvik, og TG3 betyr store eller alvorlige avvik. TGIU står for “tilstandsgrad ikke undersøkt”, og brukes dersom en del av bygget ikke er tilgjengelig for inspeksjon.
Dersom rommet er nesten nytt og det er ingen symptomer på slitasje vil det få TG 0. Om det er kun normal bruksslitasje uten behov for umiddelbare tiltak vil det få TG 1. TG 2 gis dersom det er behov for vedlikehold og tiltak i nær fremtid og bygningsdelen bør overvåkes slik at det ikke oppstår større skader. Her vil det være betydelig slitasje, feil eller skader. Det betyr at en eventuell kjøper må påregne kostnadene for reparasjon i løpet av de nærmeste årene. TG 3 er den mest alvorlige tilstandsgraden. Den gis der umiddelbare reparasjoner må finne sted eller innen svært kort tid. Her er det snakk om funksjonssvikt.

Tilstandsrapport er ikke obligatorisk

Det er viktig å være klar over at det er ikke obligatorisk at det foreligger en tilstandsrapport ved et salg. Dermed er det stor risiko for kjøperen.
“Hos Schala & Partners bruker vi konsekvent tilstandsrapporter på våre boligsalg. Vi opplever at dette er med på å gjøre bolighandelen tryggere for partene” sier Torfinn Sørvang Partner/Eiendomsmegler hos Schala & Partners.
I Schala & Partners er det også mulighet for at det sammen med tilstandsrapporten i enkelte tilfeller utstedes et “våtromsbevis” der badet er av meget god håndverksmessig kvalitet. Dette er en svært god forsikring for kjøper som også tegner boligkjøperforsikring på kontraktstidspunktet.
Kilder: ESTAX, Aftenposten