FLAT UTVIKLING OG STOR AKTIVITET I SEPTEMBER

I september 2018 sank boligprisene med 1,1 prosent i Norge, men er 2,7 prosent høyere enn for ett år siden. 

I september var det en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge.
Minst prisnedgang hadde Kristiansand med 0,1 prosent. Størst prisnedgang hadde Ålesund m/omegn med 2,1 prosent.
– 12 måneders veksten de siste årene vært preget av store regionale forskjeller. Så langt i 2018 har utviklingen vært mer ensartet over hele landet, og boligmarkedet fra sør til nord preges nå av en moderat prisutvikling, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
–  I de kommende månedene forventer vi at det vil fortsette å komme mange nye boliger og bruktboliger på markedet, noe som vil bidra til en stabilt høy tilbudsside, og det spesielt i de store byene. Til tross for at styringsrenten som ventet ble satt opp i september, så er etterspørselen fremdeles sterk. Det ligger til rette for at den moderate prisutviklingen og høye aktivitetsnivået vil vedvare også i tiden fremover.

I september ble det lagt ut 10.652 boliger for salg i Norge, noe som er 2,6 prosent flere enn i samme måned i fjor.
– Det er kommet flere boliger for salg i september enn tidligere år, men veksten i nye bruktboliger på markedet har avtatt sammenlignet med foregående måneder. Til tross for dette er tilbudssiden fortsatt gjennomgående stor over hele landet, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i september 2018, noe som er fem dager færre enn i august 2017. Av byene hadde Hamar m/Stange raskest salgstid med 20 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 76 dager.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO SEPTEMBER 2018:

  • Boligprisene sank med 2,0%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 70 187
  • Gjennomsnittlig totalpris: 5 370 825
  • Endring siste år: 4,1%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.