BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR OKTOBER 2018

I oktober 2018 sank boligprisene med 0,6 prosent i Norge, men er nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden. 

I oktober var det forskjeller i boligprisutviklingen i de ulike områdene i landet.
Sterkest prisutvikling av byene hadde Ålesund m/omegn og Bodø m/Fauske med en oppgang 0,4 prosent. Svakest prisutvikling hadde Tønsberg m/Færder og Porsgrunn/Skien med en nedgang på 1,4 prosent.
Oslo har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 5,0 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Bergen og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 0,1 prosent.
– Vi legger nå bak oss tredje måned på rad med en tilnærmet flat prisutvikling sesongkorrigert, og vi har mindre regionale forskjeller i prisutviklingen enn det vi har observert de siste årene. Det store tilbudet gjør nå at boliger i snitt selges under prisantydning. Utviklingen i boligmarkedet nå er stabil og sunn, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
 

I oktober ble det lagt ut 10.013 boliger for salg i Norge, noe som er 10,2 prosent flere enn i samme måned i fjor.
– Samtidig som det selges et rekordhøyt antall boliger, så legges det også ut markant flere boliger for salg enn det som er normalt på denne tiden av året. Vi må tilbake til før finanskrisen for å finne en oktober måned med et høyere antall nye boliger på markedet. Dette bidrar til at utbudet av boliger til salgs holder seg på et stabilt høyt nivå i store deler av landet og at boligkjøperne har mange boliger å velge blant, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i oktober 2018, noe som er tre dager flere enn i oktober i fjor. Av byene hadde Oslo raskest salgstid med 25 dager og Kristiansand tregest salgstid med 79 dager.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO OKTOBER 2018:

  • Boligprisene økte med 0,1%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 69 798
  • Gjennomsnittlig totalpris: 5 047 859
  • Endring siste år: 5,0%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.