OPPUSSINGSOBJEKT – GULLGRUVE ELLER PENGESLUK?

Det kan være dyrt å komme seg inn på boligmarkedet. Derfor velger mange å kjøpe et oppussingsobjekt slik at de kan spare penger og pusse opp selv. Likevel er det mye man bør være oppmerksom på ved kjøp av et oppussingsobjekt.

Hvorfor kjøpe oppussingsobjekt

Ofte kan man betale like mye i husleie når man leier som man hadde gjort om man hadde eid. Og det er selvfølgelig mer fristende å betale ned på noe du selv eier enn at pengene bare forsvinner ut vinduet. Men dessverre er det slik at det ikke alltid er like lett å komme seg inn på boligmarkedet, og ofte har man ikke råd til alt man vil ha i en bolig. Ofte står man overfor flere valg: å bo i et annet område enn det en ønsker, kanskje kjøpe en mindre bolig eller at boligen har lavere standard enn man hadde håpet. Mange velger det siste, og velger å kjøpe et oppussingsobjekt som de kan pusse opp etterhvert.

Før kjøp

“Om du er godt forberedt kan du redusere sjansene for kostbare overraskelser ved kjøp av oppussingsobjekt. Les prospektet og tilstandsrapporten nøye før visning. Da vil du vite hva du burde se nøyere på og hva som må oppgraderes.” sier Bård Tisthamar, Eiendomsmegler/partner hos Schala&Partners. Les mer om tilstandsgradene her.
Vurder å ta med deg en fagkyndig person på visning. De kan ofte se tegn til feil og mangler som andre ikke hadde lagt merke til og kan gi deg en ide om hvor omfattende renoveringen må være. “Spør etter dokumentasjon på arbeid utført på boligen. I årenes løp er det mye arbeid som kan ha blitt gjort på boligen,og uten dokumentasjon er det vanskelig å si om jobben har blitt utført i forhold til gjeldende forskrifter.”
“Sjekk salgshistorikken. Du kan finne ut av hvor mye boligen ble solgt for sist og sammenligne dette mot prisutviklingen for lignende boliger i samme område. Dermed er du godt forberedt ved en budrunde. Om boligen solgte raskt sist og ble solgt over takst er det store muligheter for at dette kan skje igjen. Men dersom boligen ble liggende lenge på markedet kan du muligens tjene på å være mer tilbakeholden.”
Vær klar over at du ikke alltid kommer til å få igjen pengene av oppussingen ved salg. Dersom du har tenkt å eie leiligheten i minst 4-5 år er risikoen liten for at du vil tape penger på boligen, men vær forberedt på at det du bruker for å pusse opp ikke nødvendigvis vil øke verdien på boligen i tilsvarende grad.
“Tidligere har oppussingsobjekter blitt sett på som feller som bare sluker penger, men vi merker at førstegangskjøpere har blitt flinkere til å stille fornuftige spørsmål på visning nå enn tidligere. De tar også en grundigere sjekk, særlig på bad og kjøkken. Det er positivt, og gjør at oppussingstiltak får mer uttelling enn tidligere”, sier Tisthamar.

Dette burde du se nøye på:

Undersøk badet og kjøkkenet nøye for tegn på dårlig eller mangelfull ventilasjon og avtrekk. Dette kan ofte føre til fuktproblemer. Be derfor om å få dokumentasjon på tidligere utført arbeid. Sjekk alle flater for synlige symptomer på soppdannelse, og i tillegg burde du bruke nesa til prøve å lukte deg frem til fuktskader. Her er det du skal lukte etter.
Ellers i boligen er det viktig å sjekke vinduene. Om det er dugg eller soppvekst i vinduskarmene er dette et tegn på dårlig ventilasjon og lav isolasjonsverdi. Da er det mulig du må bytte vinduene på boligen.
Sjekk tekniske rom og det elektriske anlegget i boligen. Ofte er tekniske installasjoner i oppussingsobjekter av eldre dato. Da må kanskje eldre rør byttes ut. Eldre elektriske anlegg kan være en brannfelle, og det er igjen viktig å sjekke at de følger gjeldende forskrifter og har oppdatert dokumentasjon.
Om du skal kjøpe enebolig må du også sjekke kjeller og loft for fuktskader. Fukt i kjeller kan ofte være tegn på ødelagt drenering og det er kostbart å rette opp i. Om det er fuktproblemer på loftet kan dette være et tegn på at taket ikke er isolert godt nok.
 
Kilder: DNBeiendom.no, e24.no, DN.no