FORKJØPSRETT

– Hva er det og hvordan fungerer det?

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett kan være en gullgruve for de som er medlem av boligbyggelag, og en stor irritasjon for de som ikke er det. Forkjøpsrett gir rett til å kjøpe en bolig foran andre. Vinner du derfor budrunden for en bolig med forkjøpsrett, betyr det ikke nødvendigvis at det er du som får kjøpe boligen.
Med forkjøpsrett har du retten til å tre inn i en allerede inngått avtale og overta kjøpet mot å betale det beløpet første kjøper har forpliktet seg til. Dette kan du gjøre på boliger som tilhører boligbyggelaget du er medlem i. Men dette kan kun gjøres dersom du har lengre ansiennitet enn budgiveren.

Ansiennitet

Retten til å kunne kjøpe foran andre er basert på ansiennitet, og det vil si hvor lenge du har vært medlem i boligbyggelaget. Ansienniteten regnes fra den dagen boligbyggelaget har mottatt innbetaling på medlemskapet. Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett på boligen er det medlemmet med lengst ansiennitet som får muligheten til å kjøpe boligen. Du kan overføre ditt medlemskap og ansiennitet til andre innen din familie dersom du vil det. Det finnes 2 måter å avklare forkjøpsretten: forhåndsavklaring og fastprisavklaring.

Forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring annonseres boligen til medlemmene av boligbyggelaget før den er solgt, og boligen vil vises i en oversikt som kun medlemmene har tilgang til. Dermed kan medlemmene melde sin interesse før boligen blir lagt ut på markedet. En slik melding er ikke bindende. Etter at boligen blir lagt ut og et bud blir akseptert, blir forkjøpsretten avklart ved at de som meldte interesse blir kontaktet.
Interessentene må da svare i løpet av 5 virkedager om de virkelig vil kjøpe boligen. Om ingen melder seg innen fristen har utløpt, vil den med det høyeste budet bli den nye eieren.

Fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den annonseres for medlemmene, og de har ikke kunnet melde interesse på forhånd. Med andre ord selges leiligheten på vanlig vis og etter det må vinneren av budrunden vente og se om noen bruker forkjøpsretten sin. Forkjøpsrett ved fastprisavklaring er bindende, og du plikter å overta boligen med mindre noen med bedre ansiennitet har meldt seg innen meldefristen.

To grupper kan ha forkjøpsrett

Det er to grupper som normalt kan ha en forkjøpsrett. Den første kan være andre beboere i det samme borettslaget – de vil normalt ha forkjøpsrett før andre. Normalt vil de også ha forkjøpsrett foran de som har et lenger medlemskap, men som ikke bor der fra før. Den andre gruppen er de som er medlemmer av samme boligbyggelag.
 
Kilder: Obos & Nbbo