KJØP AV LEILIGHET I BLOKK OG BYGÅRD

Skal du kjøpe en leilighet i blokk eller bygård er det viktig å undersøke de ulike fellesarealene som er knyttet til leiligheten. Om fellesarealene trenger utbedringer kan du ende opp med å betale dyrt – både kostnadsmessig og helsemessig.

Dette burde du se etter:

Kjeller

Om det fellesrom i underetasjen (spesielt om disse er under bakkenivå) må du sjekke disse rommene nøye. Kjellere er spesielt utsatt for fukt og sopp. Dersom leiligheten ligger i nærheten av potensielt utsatte rom, kan toksinene som soppen produserer gå gjennom mur, plast og annen materiale og trenge inn i boligen. Dette kan utgjøre en helserisiko for de som skal bo i leiligheten.

Tak og loft

Finn ut om det tidligere har vært vannlekkasje fra taket. Dersom tidligere eier eller megler ikke vet noe om dette kan du kontakt borettslaget, sameiet eller gårdens forsikringsselskap. Undersøk også loftet om det er mulig, og sjekk om det er fuktskader som kan tyde på at det er eller har vært en lekkasje.
Dersom det er flat tak eller store takterrasser, kan bygget være spesielt utsatt. Sjekk sluk og beslag på fellesterrassen. Om hellingen ikke er riktig kan dette føre til lekkasjer og skader. Kostnadene for å utbedre slike skader vil ofte være store.
Her kan du lese mer om hvordan du kan avsløre fuktskader

Vann og varme

Finn ut hvor gamle stigeledningene for vann, avløp og varmeinstallasjoner er. Dersom rørledninger må byttes ut kan dette medføre at alle badene i bygget må skiftes. Om det er planer for dette, er det viktig å finne ut hvor mye dette vil koste eller påvirke felleskostnadene. Dersom det er felles varme i blokken burde du også undersøke hvor gammel fyren er og om det er planer om å skifte den ut.

Lydnivå

Hør godt etter når du er på visning, kan du høre noe fra nabo leilighetene? Dette kan bli plagsomt dersom det er veldig lytt i bygget. Andre lyder å være obs på er: Susing i rørene, om det er et bråkete nabolag og om soverommene er vendt mot en tungt trafikkert vei.

Rehabilitering/utskiftning

Les nøye igjennom styrets årsberetning eller referat fra siste generalforsamling/sameiemøte. Da kan du som regel finne ut om det er planer om rehabiliteringer eller utskiftninger. Dette kan påvirke husleie og fellesgjeld.

Eldre bygårder

Vær klar over at eldre bygårder har en større risiko for å være utsatt for fukt. Det sies at ca 50% av bygårder som er bygget før 1930 har problemer med soppangrep eller har hatt fuktproblemer. Sjekk hussoppforsikringen nøye for å sjekke om muggsopp er dekket dersom du skal kjøpe i en eldre bygård.
 
Kilde : Juss.info