BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR NOVEMBER 2018

I november 2018 sank boligprisene med 1,5 prosent i Norge, men er nå 2,0 prosent høyere enn for ett år siden. 

Det var en nedgang i boligprisene i alle områder i Norge i november.
Sterkest prisutvikling av byene hadde Asker og Bærum med en nedgang på 0,5 prosent. Svakest prisutvikling hadde Tønsberg m/Færder og Hamar m/Stange med en nedgang på 2,2 prosent.
Oslo har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 4,7 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Bergen med en nedgang på 0,3 prosent.
– Alle deler av landet hadde prisnedgang som normalt i november måned. Gjennom året har det vært mindre regionale forskjeller i prisutviklingen enn det som har vært tilfelle de siste årene, og boligmarkedet er i god balanse og er velfungerende, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
 

I november ble det lagt ut 6.934 boliger for salg i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.
– Veksten i nye bruktboliger på markedet har nå bremset opp som normalt for sesongen å være og tilbudssiden har stabilisert seg. Nivået på antall boliger til salgs er imidlertid på et høyere nivå ved utgangen av november enn hva det har vært de siste ti årene, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i november, noe som er to dager flere enn i november i fjor. Av byene hadde Fredrikstad/Sarpsborg raskest salgstid med 25 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 76 dager.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO NOVEMBER 2018:

  • Boligprisene sank med 0,7%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 68 063
  • Gjennomsnittlig totalpris: 4 968 208
  • Endring siste år: 4,7%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.