SALGSOPPGAVEN

Hva er en salgsoppgave og hva burde den inneholde?

Hva er en salgsoppgave?

Salgsoppgaven er et annet navn på prospektet, og har to hovedformål. Den skal markedsføre eiendommen og gi kjøperen den nødvendige informasjonen de trenger å vite om boligen før kjøpet. Du får salgsoppgaven av megler på visning, eller kan laste den ned i forkant.

Hva burde salgsoppgaven inneholde?

Prospektet eller salgsoppgaven består vanligvis av tre deler: Den selgende delen som inneholder bilder og beskrivelsen av boligen. Den lovpålagte delen, som er en oversikt over kommunale avgifter, faste kostnader ved eiendommen og offentlig opplysning om bl.a. reguleringsplaner. Den siste delen er frivillige opplysninger, som boligsalgsrapporten eller takst.

Hvorfor er salgsoppgaven viktig?

Salgsoppgaven burde være grunnlaget for en kjøpebeslutning sammen med visningen. Salgsoppgaven vil også være viktig dersom kjøper mener det har vært skjulte feil og mangler ved boligen etter kjøpet.
Les mer om skjulte feil og mangler her.
Du kan som regel laste ned salgsoppgaven før visning eller få den i papir på visningen. Det anbefales å gå grundig gjennom prospektet før visningen og lese hele salgsoppgaven nøye. Skriv ned eventuelle spørsmål du har, eller om det er noe du ikke forstår, slik at du kan spørre megler på visningen. Spør om forhold som er viktige for deg. Ikke vær redd for å spørre om å komme tilbake og se boligen en gang til, da man kanskje sitter igjen med spørsmål eller ting man ønsker å sjekke i etterkant av visning.
 
Kilder: e24, help.no