BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR DESEMBER 2018

I desember 2018 sank boligprisene med 0,2 prosent i Norge, men er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden. 

Det var i desember som normalt negativ prisutvikling i store deler av landet. Sterkest utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg og Tønsberg med en oppgang på 1,4 prosent. Svakest utvikling var det i Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger med en nedgang på 2,0 prosent
Den sterkeste prisutviklingen i 2018 hadde Oslo med en oppgang gjennom året på 6,3 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en nedgang på 0,8 prosent.
– Årstakten i boligprisutviklingen har hentet seg inn igjen etter det til dels kraftige boligprisfallet i 2017. I Oslo har prisene steget mest i året som gått, men her er prisene fortsatt på et lavere nivå enn da de var på sitt høyeste i februar 2017.
– Gjennom hele 2018 har det vært mange bruktboliger til salgs. Vi venter at dette vil vedvare i 2019 i takt med at det også vil komme mange ferdigstilte nybygde boliger i markedet på grunn av den store boligbyggingen de siste årene. Dette i kombinasjon med de varslede renteøkningene fra Norges Bank gjør at vi forventer en fortsatt moderat prisutvikling i 2019, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
 

I desember ble det lagt ut 3.237 boliger til salgs i Norge, noe som er 6,2 prosent færre enn i samme måned i fjor.
I 2018 ble det lagt ut 100.985 boliger for salg i Norge, som er 1,8 prosent flere sammenliknet med 2017.
– Det er gjennom året vært lagt ut over hundre tusen boliger til salgs, og vi må tilbake til før finanskrisen for å finne et høyere antall, sier Dreyer.
Det tok i gjennomsnitt 63 dager å selge en bolig i desember 2018, noe som er to dager mer enn i desember 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 103 dager.
– Salgstiden har i hele 2018 ligget høyere enn tidligere år, noe som trolig skyldes det store utbudet av boliger i markedet, sier Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO DESEMBER 2018:

  • Boligprisene sank med 0,2%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 68 635
  • Gjennomsnittlig totalpris: 4 741 914
  • Endring siste år: 6,3%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.