BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR FEBRUAR 2019

I februar 2019 steg boligprisene med 0,5 prosent i Norge, og er nå 3,0 prosent høyere enn for ett år siden. 

– Den moderate trenden i boligprisutviklingen fortsetter også i februar måned. Boligmarkedet i Norge er stabilt og velfungerende, noe som tydelig kommer til uttrykk med den store aktiviteten i boligmarkedet gjennom 2018 og inn i de to første månedene i 2019, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Sterkest sesongkorrigert utvikling i februar hadde Bodø m/Fauske på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert utvikling hadde Bergen med en nedgang på 1,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Oslo og Fredrikstad/Sarpsborg med 5,1 prosent, mens Stavanger m/omegn har den svakeste 12 måneders veksten med en nedgang på 0,8 prosent.

– Med unntak av Vestlandet, Agder og Rogaland er trenden i prisutviklingen ganske lik over hele landet i februar. Bergen og Vestlandet skiller seg noe ut fra resten av landet med en spesielt volatil prisutvikling fra måned til måned, men sett sammen med januar er utviklingen også her flat. Vi venter at denne moderate trenden i boligprisutviklingen vil vedvare utover i 2019, sier Dreyer.

I februar ble det solgt 6.245 boliger i Norge, noe som er 4,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018.

– Det har vært en økning i antall salg i februar i de fleste områder vi måler og med god margin har det aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i årets første to måneder som i år.

Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i februar 2019, noe som er syv dager mer enn i februar 2018. Raskest salgstid hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 28 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 99 dager.

– Salgstiden har i hele 2018 vært høyere enn tidligere år og vi fortsetter i 2019 med en vesentlig høyere omsetningstid enn hva vi har vært vant med de senere årene. En noe tregere omsetningstakt i de største byene i Norge indikerer et balansert marked.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO FEBRUAR 2019:

  • Boligprisene økte med 1,1%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 70 822
  • Gjennomsnittlig totalpris: 5 017 802
  • Endring siste år: 5,1%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.