FORSKJELLEN PÅ DE ULIKE EIERFORMENE

Som førstegangskjøper er det flere ord og uttrykk som kan være forvirrende og nye. Her får du en oversikt over de ulike eierformene, med både fordeler og ulemper.

Borettslagsleilighet/andelsleilighet

Ved kjøp av en borettslags- / andelsleilighet blir du andelseier i borettslaget. Totalprisen på leiligheten er kjøpesum + andel fellesgjeld. I noen borettslag er det tilknyttet forkjøpsrett. Det betyr at andelseiere som allerede bor i gården eller er tilknyttet boligbyggelaget (som f.eks OBOS eller USBL) kan tre inn i det høyeste budet og dermed overta kjøpet. I borettslag ber det vanligvis begrensning på utleie – men ingen dokumentavgift!

Selveier

På selveierleiligheter har man såkalt “full råderett” over boligen. Det betyr at man alltid kan leie ut om man ønsker det. I sameier (selveierleiligheter) kan vanligvis også firma eie boliger og det er ofte en del utleie i selveiergårder. Det er dokumentavgift på 2,5% av kjøpesum på selveierleiligheter (eierseksjoner).

Aksjeleilighet

På aksjeleiligheter kjøper du én eller flere aksjer i Aksjelaget og blir dermed medeier/aksjonær i aksjelaget. I praksis drives aksjelag ganske likt borettslag og som eier har man stemmerett på generalforsamling (årsmøte). Det er som regel begrensninger på utleie i aksjelag (som i borettslag).
Det er ikke lenger adgang til å etablere nye boligaksjeselskaper. Allerede opprettede boligaksjeselskaper reguleres av aksjeloven og deler av borettslagsloven.

Festet tomt

En festetomt er en tomt som er leid ut til den som bruker tomten. Den som eier tomten (grunneier) og den som leier tomten kalles henholdsvis bortfester og fester. Det er ikke uvanlig at tomtene festes i for eksempel 100 år med en opsjon på 100 til. Kjøper du en bolig på festet tomt blir du altså eier av boligen, men fester (leietager) av tomten boligen står på. Avtale om feste av tomt reguleres av tomtefesteloven.
Hver bolig er unik i så måte, og de forskjellige borettslag og sameier har like forskjellig økonomi som de fleste privatpersoner, derfor er det viktig å sette seg inn i hvordan økonomien er i sameiet/borettslaget du ønsker å kjøpe deg inn i.
Er du i tvil – spør din megler om råd!