BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR MARS 2019

I mars 2019 steg boligprisene med 0,7 prosent i Norge, og er nå 3,2 prosent høyere enn for ett år siden.

– Den moderate utviklingen i boligprisene vi har sett det siste året fortsetter også i mars.

– Boligmarkedet er i god balanse, og det har vært mange salg i boligmarkedet i store deler av landet i første kvartal. Det høye aktiviteten i mars kan til en viss grad tilskrives den sene påsken i år, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

I mars ble det solgt 7.824 boliger i Norge, noe som er 18,0 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018.

– Det er solgt mange brukte boliger i løpet av måneden, og akkumulert for første kvartal 2019 ligger nivået nå rett under 2015, som var et år med svært mange omsetninger i det norske boligmarkedet, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i mars 2019, noe som er tre dager mer enn i mars 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 82 dager.

– Salgstiden har så langt i 2019 vært høyere enn på mange år. Også i mars er omsetningstiden noe høyere enn tidligere år, men den er likevel markant ned fra februar.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO MARS 2019:

  • Boligprisene økte med 1,4%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 72 280
  • Gjennomsnittlig totalpris: 5 023 319
  • Endring siste år: 4,8%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no.