STORE ENDRINGER PÅ GRÜNERLØKKA

Du som bor på Grünerløkka, eller ferdes der ofte, har nok allerede lagt merke til byggearbeidet som er satt i gang i Thorvald Meyers gate mellom Sofienberggata og Helgesens gate. Dette er Fase 1 av byggingen – Fase 2 er nedre del og Fase 3 er øvre del av Thorvald Meyers gate. Bymiljøetaten og Oslo Kommune har store planer for en omfattende oppgradering av området, og sier de vil gjøre Grünerløkka og Thorvald Meyers gate til et av Oslos mest attraktive områder for byliv og næring.

Både Markveien, Thorvald Meyers gate og Toftes gate skal oppgraderes. Når Thorvald Meyers gate nå oppgraderes vil den bli prioritert for gående og trikken – parkeringsplassene som er der i dag vil fjernes. Markveien blir en gang- og sykkelprioritert gate og Toftes gate blir forbeholdt syklister, bil- og busstrafikk.

Bilder fra Bymiljøetaten

Hva skjer i arbeidsperioden?

Byggearbeidet ble startet mandag 25 februar og er ventet å vare til sommeren 2021. Oslo Kommune varsler at det blir en del støy i byggeperioden, og også en del nattarbeid.

Hele Grünerløkka vil bli preget av ombyggingen, og det kan være innimellom være vanskeligere enn normalt å ferdes i området. Trikkestoppet på Olaf Ryes plass stenges midlertidig og reisende henvises av Ruter til å benytte Schous plass eller Birkelunden.

Hvordan blir resulatet?

Bymiljøetaten har planlagt bredere fortau, med natursteinsdekke, og flere benker og søppelkasser. De grønne lungene som er der i dag vil bli bevart, med noen mindre endringer. Blant annet blir det anlagt regnbed på Olaf Ryes plass, som er noe nedsunkne blomsterbed som skal kunne ta unna regnvann om det kommer store mengder på en gang. I tillegg til å gjøre Grünerløkka vakrere “på overflaten” gjør Oslo kommune samtidig store, nødvendige grep under bakken, og fornyer store deler av vann- og avløpsnettet.

Hva sier fagfolk?

– Jeg som bor og jobber i området har satt meg inn i dette, og det er noe som påvirker alle som jobber i området. Å selge en bolig som ligger i et nabolag som er under ombygging kan by på utfordringer vi ikke ser så ofte ellers, men dette har vi god erfaring med. Det handler om å få potensielle kjøpere til å se hvordan området vil bli i fremtiden, og ikke nødvendigvis hvordan det er i dag. Alt i alt er dette et løft for Grünerløkka, og det kommer til å bli fantastisk fint når det er ferdig, sier eiendomsmegler Katrine Solvåg i Schala & Partners i en kommentar.