HVA ER EGENTLIG DOKUMENTAVGIFT?

Dokumentavgiften er en avgift du som regel må betale når du kjøper ny bolig. Den kommer i tillegg til kjøpesummen dere blir enig om. Vi har forsøkt å svare på noen av de vanligste spørsmålene folk stiller om dokumentavgiften her

Hvor mye betaler man i dokumentavgift?

I dag er dokumentavgiften den største delen av omkostningene boligkjøper betaler i tillegg til den avtalte kjøpesummen. Avgiften er på 2,5% av kjøpesummen, og gjelder for de aller fleste selveierleiligheter, eneboliger, hytter og tomter. En enkel huskeregel for å regne ut dokumentavgiften på de forskjellige boliger er å tenke at dokumentavgiften koster deg 25.000 kroner per million du betaler for boligen.

Unntak:

Det finnes noen unntak for dokumentavgift på 2,5% ved kjøp eller overtakelse av eiendom. Du slipper å betale dokumentavgift dersom du arver en bolig, overfører boligen mellom ektefeller, eller overfører en andel som følge av skilsmisse. Dersom du kjøper leilighet i et nybygg skal du kun betale dokumentavgift for tomteverdien, og ikke byggekostnaden, derfor utgjør den effektive dokumentavgiften i nybygg langt mindre enn 2,5%.

Borettslag og aksjeleiligheter er fritatt for dokumentavgift. I disse tilfellene kjøper du enten en aksje eller en borett, istedenfor en fast eiendom, og det utløser ikke dokumentavgift. I praksis vil du merke liten forskjell på en borettslagsleilighet og en selveierleilighet – du kan lese mer om forskjellen på selveier og borettslag her.

Hvem skal ha pengene?

I Norge er det Statens Kartverk som krever inn dokumentavgiften. Det er fordi det er Statens Kartverk som har oversikt over alle landets eiendommer, og som gjør jobben med å tinglyse alle skjøter – det vil si registrerer hvem som til enhver tid eier forskjellige eiendommer i Norge. Det er derfor enklest at de også krever inn dokumentavgiften.

Hvordan betaler man den?

Slapp helt av – du får ingen stor regning fra Statens Kartverk i posten. For å gjøre det enkelt for deg er det eiendomsmegleren som sørger for innbetaling av dokumentavgiften til Statens Kartverk. Når budrunden er over, og kjøper og selger er enige om prisen, betaler kjøperen av boligen kjøpesummen pluss omkostninger inn til eiendomsmegleren, og dokumentavgiften er inkludert i dette beløpet.

Fun Fact (eller ikke)? Døm selv – Dokumentavgiftens historie

Dokumentavgiften er en av de eldste avgiftene som finnes i Norge. Vi finner spor tilbake til 1839 og det kommer antagelig av at en stor del av økonomien på den tiden var kontantbasert, og det var vanskelig for staten å kreve inn inntektsskatt når alle fikk lønn i kontanter. Da var det lettere for staten å få med seg at noen flyttet – eller rettere sagt, kjøpte og solgte eiendom – og dermed ble dokumentavgiften en av de enkleste avgiftene staten kunne kreve inn.