BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR APRIL 2019

Boligprisene steg med 0,8 prosent nominelt forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet fortsetter også i april. Så langt i år har det vært mange boliger til salgs over det meste av landet. Samtidig er også mange boligkjøpere i markedet. Dette skaper et høyt aktivitetsnivå med mange visninger, mange salg og stabil utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

I april ble det solgt 7.850 boliger i Norge, noe som er 2,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 6,2 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

– Boligmarkedet er i god balanse. Det er blitt solgt mange boliger sist måned selv om at påsken i sin helhet i år falt i april. Vi har et velfungerende marked, noe som understrekes av det høye aktivitetsnivået. Så langt i år er det solgt langt flere boliger enn i rekordåret 2018, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i april 2019, noe som er seks dager mindre enn i april 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 80 dager.

– Salgstiden har så langt i 2019 vært høyere enn på mange år, men i april gikk salgstiden en del ned og det tok kortere tid å selge en bolig i april i år sammenliknet med samme periode i fjor. Raskere salgstid i flere av de største byene bekrefter at det er stor aktivitet i markedet over hele landet, sier Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO APRIL 2019:

  • Boligprisene økte med 0,6%
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 72 531
  • Gjennomsnittlig totalpris: 5 089 952
  • Endring siste år: 3,0%