STABILT MARKED FOR SJØHYTTER

Det siste året har prisene for fritidsboliger ved sjøen steget med 3 prosent, og sjøhytten koster i snitt 2.530.439 kroner.


Ifølge Eiendom Norge er det solgt 2.358 fritidsboliger ved sjøen det siste året, som tilsier en oppgang på 2,7 prosent fra året før. I mai og juni 2019 ble det solgt 586 sjøhytter, og det selges flest sjøhytter i Larvik og Hvaler med 57 og 56 hytter.

Markedet for sjøhytter har vært stabilte de siste fire til fem årene i hele landet.

Likt antall sjøhytter

Omsetningen av sjøhytter er 2,8 prosent færre enn i mai og juni 2018, men markedet har vært stabilt de siste fire til fem årene. Det selges også et relativt likt antall sjøhytter i de ulike områdene av landet.

Stabil omsetning

I snitt tar det 104 dager å selge en sjøhytte. Det er en nedgang på syv dager fra samme periode året før. Det går raskest å selge fritidsbolig i Grimstad med et snitt på 36 dager, mens snittet i Lillesand er 236 dager.


Det er stor interesse for livet ved sjøen, men mange kjøpere er selektive og prisbevisste.

Stor etterspørsel

Det er et godt utbud av sjøhytter i flere områder. Tilbakemeldingene fra bransjen er at det er stor etterspørsel etter sjøhytter, men at kjøperne er selektive og prisbevisste. Det er flest hytter til salgs i Kragerø, Lindesnes og Lyngdal med henholdsvis 56, 55 og 43 fritidsboliger for salg.