BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR JUNI 2019

Boligprisene sank med 0,2 prosent nominelt i juni måned. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. – Den moderate prisutviklingen i det norske boligmarkedet fortsetter i juni måned. Trenden med moderat prisvekst har vart sammenhengende i over et år. Det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette utover i året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Rekordstor aktivitet

I juni ble det solgt 9.903 boliger i Norge, som er 6,0 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,8 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

Lavere aktivitet

Det er noe lavere aktivitet i juni i år sammenlignet med juni fjor. – Samtidig har det vært mange måneder med meget stor aktivitet, noe som i sum har gitt et rekordhøyt antall salg i første halvår 2019, sier Dreyer.

Færre boliger

I juni ble det lagt ut 9.995 boliger til salgs i Norge, som er 10,1 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 4,8 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018. – Det er lagt ut færre boliger for salg i juni år sammenlignet med juni de to foregående årene. Likevel er antall boliger lagt ut for salg med god margin historisk det høyeste vi har registrert i første halvår. Boligkjøperne har fremdeles mange boliger å velge blant når de er på boligjakt, fortsetter Dreyer.

Tar lengre tid

Det tok i gjennomsnitt 42 dager å selge en bolig i juni 2019, som er fire dager flere enn i juni 2018. I juni var den raskeste salgstiden i Bodø og Fauske med 19 dager. Til sammenligning tok det 62 å selge i Kristiansand.

Bruker god tid

Juni bekrefter trenden vi har sett over tid med at det tar lengre tid å selge boliger nå enn på flere år. – Hovedårsaken er at det har over en lang periode vært mange boliger til salgs, som gjør at kjøperne kan bruke god tid på vurderingen om de skal legge inn bud, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Oslo og Ålesund med omegn med en vekst på 1,3 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en flat utvikling. Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad og Sarpsborg med en oppgang på 5,2 prosent, mens Bergen hadde den svakeste 12 måneders veksten med en oppgang på 0,3 prosent.

Mindre forskjeller

Trenden det siste året med mindre regionale forskjeller fortsetter også i juni måned. – Det er for tiden en moderat positiv 12 måneders vekst i alle deler av landet, avslutter Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO JUNI 2019:

  • Boligprisene økte med 1,3 %
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 73 756,-
  • Gjennomsnittlig totalpris: 5 320 839,-
  • Endring siste år: 3,4 %