BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR JULI 2019

Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,7 prosent.

Boligprisene falt som normalt i juli. – Fallet er noe større enn vanlig for juli. Utviklingen må sees i sammenheng med de foregående månedene, og utviklingen i august. Trenden i boligmarkedet er fortsatt moderat prisutvikling, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Stor aktivitet

I juli ble det solgt 4.714 boliger i Norge, som er 8,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 4,3 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

Positivt marked

I juli ble det lagt ut 3.197 boliger til salgs i Norge, som er 2,7 prosent flere enn samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 4,7 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018. – Den store aktiviteten i boligmarkedet som vi har observert i lang tid vedvarer også i juli. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en juli-måned, sier Dreyer.

Påvirker salgstiden

Ifølge Dreyer er det god balanse mellom tilbud og etterspørsel i bruktboligmarkedet i de fleste områdene i Norge. Det tok i gjennomsnitt 61 dager å selge en bolig i juli 2019, som er tre dager flere enn i juli 2018. Raskest salgstid hadde Fredrikstad og Sarpsborg med 33 dager. Tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 87 dager. – I juli selges ofte mange boliger som vært i markedet en stund, som påvirker salgstiden. Den høyere salgstiden det siste årene vedvarer i takt med det høyere utbudet av boliger, sier Dreyer.


Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Romerike med en oppgang på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad og Sarpsborg med en nedgang på 1,3 prosent. Til sammenligning hadde Bodø med Fauske sterkest 12 måneders vekst. Den svakeste 12 måneders veksten hadde Drammen, med en nedgang på 0,8 prosent.

Regionale forskjeller

I juli har det normalt vært store regionale forskjeller i prisutviklingen, som ofte korrigeres i august. – Det er svært små forskjeller i den underliggende pristrenden rundt om i landet. 12 måneders veksten i de seks største byene er moderat i kombinasjon med stor aktivitet, avslutter Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO JULI 2019:

  • Boligprisene steg med 0,5 %
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris: 74 904,-
  • Gjennomsnittlig totalpris: 4 411 566,-
  • Endring siste år: 1,9 %