BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR AUGUST 2019

Boligprisene steg med 1,9 prosent nominelt i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Oppgang i boligprisene i august

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i august. En svak juli-måned ble etterfulgt av en sterk oppgang i august. Med en 12 måneders vekst nasjonalt på 2,6 prosent ved utgangen av måneden bekrefter det den moderate trenden vi har observert i boligmarkedet over lengre tid, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge

Fortsatt stor aktivitet

Så langt i 2019 er det solgt 2,9 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I august ble det lagt ut 12.706 boliger til salgs i Norge, noe som er 0,4 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 3,7 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Det ble i august måned solgt noe færre boliger enn i fjorårets august. Men sammenlignet med tidligere år er nivået langt høyere enn hva som har vært normalt for august historisk. Så langt i år ligger vi fortsatt på det høyeste antall salg siden målingene startet i 2003, sier Dreyer.

Færre boliger i august

– Det ble lagt ut marginalt færre boliger i august sammenlignet med i fjor, og det legges fremdeles ut mange boliger for salg i hele landet. I likhet med antall salg er det også ny rekord i antall boliger lagt ut for salg så langt i år, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i august 2019, noe som er to dager flere enn i august 2018. 

– Omsetningstiden faller i hele landet i takt med at aktiviteten i boligmarkedet har tatt seg opp i august etter sommerferien. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

Regional prisutvikling 

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Hamar m/Stange med en oppgang 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 4,8 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste 12 måneders veksten med en flat utvikling.

– Trendene i de regionale markeder vedvarer i august, og det er små forskjeller i prisutviklingen i de ulike områdene sammenlignet med hva vi har sett de senere årene, sier Dreyer.

Kommunevalg avgjørende for boligmarkedet

– I neste uke er det kommune-valg i Norge, og utfallet vil ha betydning for boligmarkedet, fordi kommunene er nettopp markedsregulator i boligmarkedet. Hvor, hvor mye og hva kommunene regulerer har innvirkning på boligprisene. Vi oppfordrer derfor politikerne i kommunestyrene og byrådene i perioden 2019-23 til å være bevisste på at deres beslutninger i plan- og byggesaker vil ha betydning for utviklingen i boligprisene, avslutter Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO AUGUST 2019:

Boligprisene økte med 1,2%

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris 75 024

Gjennomsnittlig totalpris 5 272 377

Endring siste år 3,8 %