BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR SEPTEMBER 2019

Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Høyere boligpriser

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i september. Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie. Dette er god nytt for norsk økonomi, norske boligeiere og førstegangskjøpere, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fortsatt stor aktivitet

I september ble det solgt 9.534 boliger i Norge, noe som er 4,1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,3 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018. 

I september ble det lagt ut 10.357 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,8 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 3,0 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Det ble i september solgt flere boliger enn i samme måned i fjor, og det er kun i 2014 det er solgt flere boliger i en september måned enn det som er gjort i år. Akkumulert for året har det aldri blitt solgt så mange boliger ved utgangen av september som i år, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Asker/Bærum og Romerike med en oppgang 0,9 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 0,5 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med 4,7 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 0,7 prosent.

Store regionale forskjeller

– De siste fem årene har det vært store regionale forskjeller i boligprisutviklingen. Mens boligprisene i Oslo har vokst med 45 prosent, har veksten vært langt mer moderat i de andre store byene. Bergen,

Trondheim og Stavanger har hatt en vekst på henholdsvis 11, 15 og -9 prosent de siste fem årene, sier Dreyer.

– De regionale forskjellene i boligprisutviklingen gjennom 2018 og 2019 er langt mindre enn tidligere år, og hele det norske boligmarkedet er preget av moderat prisvekst og stor aktivitet. Etter vårt skjønn tilsier denne utviklingen at boliglånsforskriften, som nå er oppe til ny vurdering, bør beholdes i dagens form uten større justeringer, avslutter Dreyer.

HOVEDPUNKTENE FOR OSLO SEPTEMBER 2019:

Boligprisene hadde en nedgang på 1,1 %

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 73 043

Gjennomsnittlig totalpris var 5 582 311

Endring siste år 4,7 %