DETTE BETYR FELLESGJELD- OG KOST VED KJØP AV BOLIG

Mange boliger selges med felleskostnader og fellesgjeld og mange lurer på hva dette egentlig innebærer. Det er viktig å sette seg inn i betydningen av dette for deg som boligkjøper. Om du ser en leilighet du kunne tenke deg å kjøpe, og er overrasket over at prisen er lav – da er det ekstra viktig å ta en titt på felleskostnader og fellesgjeld for å finne ut hvor attraktiv prisen egentlig er. 

Felleskostnader – også kalt husleien

Dersom du kjøper en borettslagsleilighet, betales felleskostnadene til borettslaget. Dersom du kjøper en eierseksjonsleilighet betales felleskostnadene til sameiet, og kjøper du en aksjeleilighet betaler du felleskostnadene til aksjelaget. 

Felleskostnadene er et fast beløp som skal betales til laget hver måned. Som regel dekker felleskostnadene blant annet felles husforsikring, strøm, vedlikehold av bygningen, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, TV og lignende. Altså faste utgifter laget har tilknyttet fellesarealet, og som beboerne deler ut fra en gitt brøk, oftest basert på boligstørrelse.

Dersom laget har fellesgjeld (se nedenfor), er nedbetaling av lån og betjening av renter også del av felleskostnadene.

Felleskostnader kan øke

Flytter du inn i en bolig som snart vil trenge oppussing, kan du regne med at felleskostnadene øker. Det er generalforsamlingen i laget som beslutter om laget skal pusse opp fasade eller skifte tak eller lignende. Da må laget eventuelt låne penger i banken for å finansiere rehabiliteringskostnader. Da vil det oftest være behov for å øke felleskostnadene og andel fellesgjeld per boenhet for å dekke lånekostnadene. Det kan også være andre årsaker til at generalforsamlingen beslutter å øke felleskostnadene. Noen lag ønsker for eksempel å sette av til fremtidig vedlikehold for å sikre en sunn økonomi for laget. 

Fellesgjeld på bolig

Fellesgjeld er “lagets” lån hos finansinstitusjon, normalt sett en bank. Andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som hver enkelt leilighet i laget står ansvarlig for.

Dersom laget har fellesgjeld nedbetales lånet gjennom månedlige felleskostnader. Det er du som eier av boligen som står ansvarlig for din andel av felleslånet. Og om rentene på lagets fellesgjeld stiger, kan det også føre til at felleskostnadene bli høyere, med mindre laget har inngått fastrenteavtale.

Fellesgjelden teller inn i “fem ganger inntekt”-regelen

Regelen i den norske boliglånsforskriften om maksimalt fem ganger inntekt i lån, innebærer også fellesgjeld. Leilighetens andel av fellesgjeld blir din når du kjøper den.

Banken må altså trekke fra fellesgjeld, studiegjeld og billån etc før de kan se hvor mye du kan få i boliglån.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Det er smart å undersøke er om laget har individuell nedbetaling av lånet, en såkalt IN-ordning. Dersom du har økonomisk mulighet til det, kan du nedbetale din andel av fellesgjelden, og da vil som regel månedlige felleskostnader reduseres.

Frykten for høy fellesgjeld

Det er regler om hvor mye fellesgjeld som kan legges på en bolig, dessuten har megler informasjonsplikt og det finnes gode sikringsordninger. Resultatet er at boliger med relativt høy fellesgjeld selger bra, og at prisforskjellen mellom borettslag/andelsleiligheter og selveierboliger nærmest er utvisket.